BÀI VIẾT  (28 bài)

8156121

BUỔI NGOẠI KHOÁ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CÓ Ý NGHĨA THIẾT THỰC ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THCS THẮNG QUÂN.

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-SGDĐT ngày 30/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong các bậc học, cấp học đầu năm học 2012-2013 Thực hiện kế hoạch số 480/KH-PGD ĐT ngày 11/9/2012 của Phòng giáo dục và đào tạo Yên Sơn về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong các bậc học, cấp học năm học 2012 - 2013 Ngày 28 tháng 9 năm 2012 Trường THCS Thắng Quân...

Thành viên tích cực

No_avatar
Lê Minh Quảng
Điểm số: 6
Avatar
Lục Văn Quyết
Điểm số: 6
Avatar
Nguyễn Thị Lý
Điểm số: 4
No_avatarf
Hà Thị Đình
Điểm số: 4
Avatar
Trần Mai Lan
Điểm số: 4
Avatar
Ninh Hong Loan
Điểm số: 4
Avatar
Nông Chí Hiếu
Điểm số: 4
Avatar
Đinh Xuân Cường
Điểm số: 4

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu

THƯ VIỆN VĂN HỌC - HỒNG LOAN TQ
Lượt truy cập: 168
Lê Anh Nhật
Lượt truy cập: 112
Website của Trần Thúy Hằng
Lượt truy cập: 106
Diễn đàn Chuyên gia tâm lý
Lượt truy cập: 94
Sống tốt mỗi ngày
Lượt truy cập: 73
LỤC VĂN QUYẾT
Lượt truy cập: 54