BÀI VIẾT  (28 bài)

8156121

BUỔI NGOẠI KHOÁ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CÓ Ý NGHĨA THIẾT THỰC ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THCS THẮNG QUÂN.

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-SGDĐT ngày 30/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong các bậc học, cấp học đầu năm học 2012-2013 Thực hiện kế hoạch số 480/KH-PGD ĐT ngày 11/9/2012 của Phòng giáo dục và đào tạo Yên Sơn về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong các bậc học, cấp học năm học 2012 - 2013 Ngày 28 tháng 9 năm 2012 Trường THCS Thắng Quân...

Thành viên tích cực

Avatar
Phạm Minh Tuân
Điểm số: 146
Avatar
Nguyễn Xuân Tuân
Điểm số: 128
Avatar
Ma Văn Chì
Điểm số: 38
Avatar
Trần Minh Thịnh
Điểm số: 24
No_avatarf
Trần Thị Mỹ Vân
Điểm số: 22
Avatar
Lục Văn Quyết
Điểm số: 20
No_avatar
Võ Văn Việt
Điểm số: 18
Avatar
Ma Khánh Toàn
Điểm số: 18

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu

THƯ VIỆN VĂN HỌC - HỒNG LOAN TQ
Lượt truy cập: 289
Website Địa lí tổng hợp
Lượt truy cập: 118
Website của Hoàng Xuân Hiến
Lượt truy cập: 115
luyện thi đại học Tuyên Quang
Lượt truy cập: 114
Sống tốt mỗi ngày
Lượt truy cập: 102
LỤC VĂN QUYẾT
Lượt truy cập: 97