PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC 8

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:08' 29-08-2010
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC 8
Cả năm: 37 tuần  = 37 tiết
Học kì I: 19 tuần  = 19 tiết
Học kì II: 18 tuần = 18 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
Tiết 2:
        - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 1  
Tiết 3:
       - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
       - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
       - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
Tiết 4: Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò- Kiểm Tra 15 phút
Tiết 5:
        - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
        - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 2  
Tiết 6:
        - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
        - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2        
        - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo  
Tiết 7: Ôn tập
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9: Học hát: Bài Tuổi hồng
Tiết 10:
        - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
        - Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Tiết 11:
       - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
       - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
       - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia
Tiết 12: Học hát: Bài Hò ba lí
Tiết 13:
        - Ôn tập bài hát: Hò ba lí
        - Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu-
Giọng cùng tên
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 4


Tiết 14:
       - Ôn tập bài hát: Hò ba lí
       -  Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
       - Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
Tiết 14*: Sinh hoạt ngoại khóa : Dạy bài hát địa phương
Tiết 15-16: Ôn tập
Tiết 17, 18: Kiểm tra Học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 19: Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
Tiết 20:
        - Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
        - Nhạc lí: Nhịp 6/8
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Tiết 21:
       - Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
       -  Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
       - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
Tiết 22: Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!-
Kiểm Tra 15 phút
Tiết 23:
        - Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 24:
        - Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
        - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
        - Âm nhạc thường thức: Hát bè
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27: Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
Tiết 28:
        - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta     
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Tiết 29:
        - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta     
        - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
        - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn
Tiết 30: Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
Tiết 31:
        - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
        - Tập đọc nhạc: TĐN số 8

Tiết 32:
        - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
        - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
        - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài  thể loại nhạc đàn
Tiết 33-34: Ôn tập
Tiết 35,35*: Kiểm tra học kì II