lam quen voi so nguyen am

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Đình Bằng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:38' 11-12-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
TIẾT 40-LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
Kiểm tra bài cũ
Thực hiện các phép tính sau trong tập hợp số tự nhiên:
a) 2 + 5
b) 2.5
c) 5 – 2
d) 2 – 5
= 7
= 10
= 3
Không thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên!
=
Chương II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
Tiết 40
30C có nghĩa là gì?
Vì sao ta cần đến số có dấu “-” đằng trước?
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : 1, 2 , 3,…
gọi là các
_
_
_
số nguyên âm.
Tiết 40-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
Cách đọc:
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : 1, 2 , 3,…
gọi là các
_
_
_
số nguyên âm.
Tiết 40-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
2. Các ví dụ:
Số nguyên âm dùng để:
chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : 1, 2 , 3,…
gọi là các
_
_
_
số nguyên âm.
Tiết 40-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
2. Các ví dụ:
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m.
Số nguyên âm dùng để:
- chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
- chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ví dụ: độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là – 30m.
I. Các ví dụ
1. Số nguyên âm:
Các số : 1, 2 , 3,…
gọi là các
_
_
_
số nguyên âm.
Tiết 40-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
2. Các ví dụ:
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m.
Số nguyên âm dùng để:
- chỉ nhiệt độ dưới 0°C. Ví dụ: –30C.
- chỉ độ cao dưới mực nước biển. Ví dụ: độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là –30m.
- chỉ số tiền nợ.Ví dụ: Bà Ba có –30 000 đồng.
Nhiệt độ trên nhiệt kế là 20°C.
Nhiệt độ nước đá đang tan là 0°C.
Nhiệt độ dưới 00C được viết với dấu “ –” đằng trước.
Nhiệt độ 10 độ dưới 0°C được viết -10°C.
(Đọc là âm mười độ C hoặc trừ mười độ C.)
0
20
40
-40
oC
50
30
10
-30
-10
-20
Tiết 40-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
Ví dụ 1
Huế: 20°C
Cổng Ngọ Môn

Đà Lạt: 19°C
Hồ Than Thở
?1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Hồ Gươm
Hà Nội : 18°C
TP. Hồ Chí Minh: 25°C
Chợ Bến Thành
Mát-xcơ-va : - 7°C
Điện Cremlin
Tháp Eiffel
Pa-ri: 0°C
Niu-yoóc: 2°C
Tượng nữ thần tự do
Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m.
0 m
Vịnh Ma-ri-an cao –11524m.
Núi Phú Sĩ cao 3776m.
Núi Phú Sĩ cao hơn mực nước biển 3776m.
Vịnh Ma-ri-an thấp hơn mực nước biển 11524m.
Phan-xi-păng cao 3143m.
?2. Đọc độ cao các địa điểm sau:
Đáy vịnh Cam Ranh cao –30m.
Cậu còn nợ tớ 10000đ
đấy nhé!
Vậy là mình có
-10000đ.
Hoa
Mai
Số nguyên âm còn chỉ số tiền nợ:
?3. Đọc và giải thích các câu sau
a) Ông Bảy có – 150 000 đồng.
b) Bà Năm có 200 000 đồng.
c) Cô Ba có – 30 000 đồng.
Nghĩa là ông Bảy nợ 150 000 đồng.
Nghĩa là Bà Năm có 200 000 đồng.
Nghĩa là : Cô Ba nợ 30 000 đồng.
Trục số
-1
-2
-3
-4
-5
Tia số
II. Trục số
Chiều dương:
Chiều âm:
Điểm gốc
từ trái sang phải (chiều mũi tên).
từ phải sang trái.
Tiết 40-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
0
I. Các ví dụ
Điểm gốc: điểm 0 (không).
Chiều dương: từ trái sang phải (chiều mũi tên).
Chiều âm: từ phải sang trái.
B
A
Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình sau biểu diễn những số nào ?
0
3
-5
-6
-2
1
5
C
D
?4
-1
-2
-3
-4
-5
II. Trục số
Tiết 40-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
0
I. Các ví dụ
* Chú ý:
3
2 1
0
-1
-2
-3
Ta cũng có thể vẽ trục số theo chiều thẳng đứng
Điểm gốc: điểm 0 (không).
Chiều dương: từ trái sang phải (chiều mũi tên).
Chiều âm: từ phải sang trái.
Đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế sau:
a) -30C (Trừ ba độ C hay âm ba độ C)
b) -20C (Trừ hai độ C hay âm hai độ C)
c) 20C (hai độ C)
Đáp án
Đọc nhiệt độ ở hai nhiệt kế và cho biết: Trong hai nhiệt kế a và b nhiệt độ nào cao hơn?
a) Âm 30C; b) Âm 20C.
Nhiệt độ ở nhiệt kế b cao hơn nhiệt độ ở nhiệt kế a.
Đáp án
0
B
A
C
D
Bài 2: Các điểm A,B,C,D ở trục số biểu diễn những số nào?
-4
-2
2
6
5
Tổng kết toàn bài
1. Các số nào được gọi là các số nguyên âm ?
2.Trong thực tế người ta dùng số nguyên âm khi nào?
a) Để chỉ nhiệt độ dưới 0°C.
b) Để chỉ độ cao dưới mực nước biển.
c) Để chỉ số tiền nợ.
Bài 3. Chọn đáp án đúng
a) Điểm P cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm P biểu diễn số:
A. - 3
B. 3
C. 2
D. - 4
b) Điểm Q cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều dương nên điểm Q biểu diễn số:
A. - 3
B. 3
C. 2
D. - 4
c) Điểm R cách điểm 1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm R biểu diễn số:
A. 4
B.-2
C. 3
D. -3
P
P
Q
R
6
Hướng dẫn về nhà
1. Đọc Sách giáo khoa để hiểu rõ các ví dụ có các số nguyên âm.
2. Tập vẽ thành thạo trục số.
BTVN: 1; 2; 3; 4; 5-SGK (trang 68)