Một số thủ thuật hay của Word

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hoanh
Ngày gửi: 10h:27' 03-07-2012
Dung lượng: 295.5 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
CÁCH CHÈN HÌNH ẢNH VÀ CHỮ CHÌM XUỐNG DƯỚI VĂN BẢN

Để bảo vệ bản quyền người ta thường chèn chữ hoặc ảnh chìm xuống dưới văn bản, để làm được việc này bạn làm như sau:
+Nháy vào Format Background Printed Watermark, hộp thoại xuất hiện.
+Để chèn ảnh chìm dưới văn bản chọn mục Picture watermark sau đó nháy vào Select Picture (Chọn ảnh) chỉ ra đường dẫn tới tập tin ảnh định chèn, nháy vào Insert để chèn ảnh.
+Tại mục Scale bạn chọn tỉ lệ co dãn ảnh. Đặt chế độ Auto để phóng lớn ảnh toàn màn hình, để làm ảnh mờ đi bạn đánh dấu vào mục Washout.

+Để chèn chữ chìm dưới văn bản bạn chọn mục Text Watermark, tại mục Text bạn nhập dòng chữ muốn chèn vào, bạn có thể chọn các mẫu có sẵn bằng cách nháy vào nút tam giác tuy nhiên là chữ tiếng Anh. Để thay đổi phông chữ bạn nháy vào mục Font, tại mục Size (Cỡ chữ) bạn thay đổi kích thước chữ, tại mục Auto có thể chọn để phóng chữ ra toàn màn hình, chọn màu cho chữ trong mục Color, để tạo hiệu ứng bán trong suốt cho chữ bạn chọn Semitransparent, tại mục Layout bạn chọn một trong 2 kiểu hiển thị của dòng chữ đó là hiển thị theo đường chéo (Diagonal) và hiển thị theo đường nằm ngang (Horizontal) bấm OK.

TẠO HEADER HOẶC FOOTER CỦA TRANG CHẲN, LẺ KHÁC NHAU

Để tạo Header và Footer của trang chẵn lẻ khác nhau thì bạn làm như sau :
1. Mở Word
2. Mở file cần tạo như mong muốn
3. Bấm menu File --> chọn Page Setup
4. Chọn tab Layout --> đánh dấu tích để chọn Different odd and even --> bấm OK
5. Đặt chuột vào trang lẻ và tạo Header hoặc Footer.
6. Đặt chuột vào trang chẵn và tạo Header hoặc Footer.

CÁCH TẠO MỖI TRANG MỘT TIÊU ĐỀ KHÁC NHAU
Để tạo mỗi trang một tiêu đề ta phải ngắt trang sau mỗi lần tạo tiêu đề, cụ thểcách làm như sau:
Tạo tiêu đề trang 1 Cách tạo tiêu đề trên:
+Nháy vào thực đơn
View (chọn Header and Footer 
+Gõ nội dung của tiêu đề trên dưới chữ Header , ấn Enter 
. +Gõ 3 dấu gạch nối - - - và ấn Enter để tạo đường kẻ dưới tiêu đề trên.(Nếu không xuất hiện đường kẻ bạn nháy vào Tools, chọn AutoCorrect, nháy vào nhãn 2 Auto Format As you type, đánh dấu vào ô Borders, bấm OK.
Cách tạo tiêu đề dưới:
+Nháy vào nút Switch Between Header and Footer để chuyển con trỏ xuốngdưới văn bản, con trỏ lúc này nằm dưới chữ Footer 
. +Ấn 3 dấu gạch nối và ấn Enter để tạo đường kẻ.
+Gõ tiêu đề chân trang.
+Nháy Close để trở về soạn thảo.
+Đặt con trỏ vào chữ cuối cùng, dòng cuối cùng của trang 1 và nháy vào thực đơn InsertBreak, nháy vào Next Page (Trang kế tiếp).
Tạo tiêu đề trang 2
+Nháy vào thực đơn View chọn Header and Footer 
+Nháy vào nút Same as Previous để tắt nút này đi không cho sáng.
+Gõ tiêu đề mới vào.
+Nháy vào nút Switch Between Header and Footer để chuyển con trỏ xuống
+Nháy vào nút Same as Previous để tắt nút này đi không cho sáng.
+Gõ tiêu đề mới ở chân trang cho trang 2.
+Nháy Close để trở về soạn thảo.
+Đặt con trỏ vào chữ cuối cùng, dòng cuối cùng của trang 2 và nháy vào thực đơn InsertBreak, nháy vàoNext Page (Trang kế tiếp).
Tạo tiêu đề trang 3
+Nháy vào thực đơn View chọn Header and Footer 
+Nháy vào nút Same as Previous để tắt nút này đi không cho sáng.
+Gõ tiêu đề mới của trang 3 vào.
+Nháy vào nút Switch Between Header and Footer để chuyển con trỏ xuống
+Nháy vào nút Same as Previous để tắt nút này đi không cho sáng.
+Gõ tiêu đề mới chân trang cho trang 3
+Nháy Close để trở về soạn thảo.
Cách không cho tiêu đề ở trang đầu tiên xuất hiện
Để không cho tiêu đề ở trang đầu tiên xuất hiện bạn làm như sau:
+Đặt con trỏ vào trang đầu tiên.+
Nháy vào FilePage Setup
+Nháy vào nhãn 3 Layout
+Đánh dầu vào mục Different firs page
+Bấm OK
Tạo tiêu đề trong bảng cho tất cả các trang
+Tiêu đề trong bảng là dòng chữ trong một cột như :Số TT-Họ và tên-Ngày sinh. Nếu một bảng biểu được tạo ra ở nhiều trang thì một vấn đề đặt ra là các mục ở các cột của trang 1 sẽ không hiện ra ở trang 2 và các trang sau. Vậy muốn cácdòng tiêu đề trang 1 này