Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyen van ngoc)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  DIỂM THI ĐẠI HỌC

  QĐ tập huấn DA THCS KKN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Quốc Hải
  Ngày gửi: 09h:07' 26-10-2011
  Dung lượng: 309.0 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  Số: /QĐ-PGD H. Trần Văn Thời, ngày tháng 10 năm 2011

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v dự lớp tập huấn giáo viên nòng cốt cấp THCS
  thuộc Dự án GDTHCS vùng khó khăn nhất

  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC DỤC - ĐÀO TẠO
  Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ quản lý nhà nước của trưởng phòng GD-ĐT;
  Căn cứ Công văn số 1918/SGDĐT-GDCN ngày 20/10/2011 của Sở GD-ĐT về việc tập huấn giáo viên nòng cốt cấp THCS thuộc Dự án GDTHCS vùng khó khăn nhất;

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1: Cử các ông (bà) tham dự lớp tập huấn (có danh sách kèm theo):
  * Module 1: Học tích cực, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS vùng khó khăn nhất;
  Thời gian: Từ ngày 07/11/2011 đến ngày 12/11/2011
  * Module 2: Thực hành dạy học tích cực và đánh giá theo môn học;
  Thời gian: Từ ngày 14/11/2011 đến ngày 19/11/2011
  * Module 3: Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ;
  Thời gian: Từ ngày 21/11/2011 đến ngày 24/11/2011
  * Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau
  * Kinh phí: ăn ở Dự án hỗ trợ
  Điều 2: CBQL, giáo viên dự lớp tập huấn được thanh toán tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú ở đơn vị đang công tác theo chính sách hiện hành.
  Điều 3: Tổ Tổng hợp, Tổ Chuyên môn Phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc cùng các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
  KT. TRƯỞNG PHÒNG
  Nơi nhận : PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  - Như điều 3; Sở GD&ĐT (để báo cáo)
  - Lưu VT.
  Trần Hùng Dũng
  DANH SÁCH
  (Kèm theo Quyết định số /QĐ-PGD ngày /10/2011 của Trưởng phòng GD-ĐT)
  1. Học tích cực, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS vùng khó khăn nhất

  TT
  Họ và tên
  Năm sinh
  Đơn vị
  cơng tác
  Chức vụ
  Trình độ chuyên môn
  Điện thoại
  liên hệ
  Địa chỉ Email
  
  
  
  Nam
  Nữ
  
  
  
  
  
  
  
  Lê Hoàng Phục
  1964
  
  Phòng GD&ĐT
  Cán bộ
  ĐHSP
  0946150428
  
  
  
  Phan Thị Huyền
  
  1979
  THCS Lợi An 1
  Giáo viên
  ĐHSP
  
  
  
  
  Lý Bửu Trân
  
  1976
  THCS Lợi An 1
  Giáo viên
  CĐSP
  
  
  
  
  Lưu Xuân Phước
  1973
  
  THCS Lâm Ngư trường
  Phĩ HT
  ĐHSP
  0919455173
  Xuanphuoc1cm@yahoo.com
  
  
  Ngơ Minh Nhuần
  1976
  
  THCS Lâm Ngư trường
  Giáo viên
  ĐHSP
  0979814471
  Ngominhnhuan76@yahoo.com
  
  
  Đồn Văn Lạc
  1970
  
  PTDT Danh Thị Tươi
  Hiệu trưởng
  ĐHSP
  0915717113
  Doanvanlac70@yahoo.com.vn
  
  
  Đỗ Minh Thắng
  1972
  
  PTDT Danh Thị Tươi
  Giáo viên
  ĐHSP
  0918114132
  
  
  
  Lê Thành Chi
  1965
  
  THCS Khánh Hưng
  Hiệu trưởng
  ĐHSP
  0915717626
  lephicamau@yahoo.com.vn
  
  
  Huỳnh Hoa Phượng
  
  1978
  THCS Khánh Hưng
  Giáo viên
  ĐHSP
  01243211000
  
  
  
  Nguyễn Thùy Sơn
  1971
  
  THCS Phong Lạc
  Giáo viên
  ĐHSP
  0916776429
  
  
  
  Nguyễn Trúc Nghiệm
  
  1980
  THCS Phong Lạc
  Giáo viên
  CĐSP
  01274407249
  
  
  
  Đỗ Chí Linh
  1980
  
  THCS Khánh Bình Đông
  Giáo viên
  ĐHSP
  0917177167
  
  
  
  Võ Thị Ly
  
  1980
  THCS Khánh Bình Đông
  Giáo viên
  CĐSP
  01234727002
  
  
  
  Nguyễn Xuân Lợi
  1979
  
  THCS Trần Hợi
  Phĩ HT
  ĐHSP
  0919901753
  
  
  
  Nguyễn Văn Khánh
  1978
  
  THCS Trần Hợi
  Giáo viên
  CĐSP
  0915811055
  
  
  
  Mai Văn Hà
  1974
  
  THCS Phong Điền
  Phĩ HT
  ĐHSP
  0919.624.620
  ha_vanmai74@yahoo.com.vn
  
  
  Đỗ Thị Bảo Trân
  
  1979
  THCS Phong Điền
  Giáo viên
  CĐSP
  01.242.964.410
  dotran7944@yahoo.com.vn
  
  
  
   
  Gửi ý kiến