Bồi dưỡng thường xuyên 2013 -2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Lan (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:26' 29-08-2013
Dung lượng: 32.4 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU …………….
TỔ: ………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2013-2014
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên giáo viên:………………….. Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: …………Năm vào ngành giáo dục: ……….
Trình độ học vấn:……...Nơi đào tạoTrường PTTH ………..
Tổ chuyên môn: ………… Môn dạy: ………………
Trình độ ngoại ngữ: …………… : Trình độ tin học: B
Chứng nhận chuyên môn nghiệp vụ ……………………….
Chức vụ:………………………..
Nhiệm vụ được giao trong năm học: …………………………
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Căn cứ thông tư số 30/201 TTBGDDT ngày 08/8/2011 của Bộ GD và ĐT hàng chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học. Thông tư 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành BDTX của giáo viên.
-
- Công văn số 3670/ BGDDT NGCPQLGD NGÀY 30/5/2013 của GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên 2013- 2014.
- Công văn số 1354/ KH-SGDĐT ngày 3/6/2013 của sở GDĐT Thừa Thiên Huế về kế hoach bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013- 2014.
- Phòng GD & ĐT ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2013- 2014 như sau
III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi
- Trường tiểu học ……………… luôn được sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo cấp trên.
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Bản thân tích cực nghiên cứu về tin học và công nghệ thông tin nên thuận lợi trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên dễ dàng hơn .
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm, giảng dạy, có nhiều thời gian và điều kiện để tiếp cận tri thức mới, có tinh thần ham hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.
- Bản thân an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn
- Ngoài hoạt động dạy học, bản thân còn tham gia kiêm nhiệm nhiều công việc khác như: làm công tác chủ nhiệm, … nên ảnh hưởng đến thời lượng tự học, tự BDTX.
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, chưa thể đảm bảo cho các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.
IV. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. MỤC TIÊU
1. Việc học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho bản thân.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng cá nhân.
2. Kế hoạch cụ thể:
1. Nội dung bồi dưỡng 1: Tổng số tiết 15 tiết
TT
Nội dung tự bồi dưỡng và sinh hoạt tổ chuyên môn
Số tiết
Kiểm tra, đánh giá
Ghi chúTự học
Tập trung
Thời gian (Tháng)
Hình thức, đơn vị KT (2)


1
Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
10
5
8
Dự giờ


2. Nội dung bồi dưỡng 2: Tổng số tiết 30 tiết
TT
Nội dung tự bồi dưỡng và sinh hoạt tổ chuyên môn
Số tiết
Kiểm tra, đánh giá
Ghi chúTự học
Tập trung
Thời gian (Tháng)
Hình thức, đơn vị KT (2)


1
 Giáo dục tài nguyên biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu qua các môn học và hoạt động dạy học
10

9
Thu hoạch


2
Dạy học chương trình giáo dục địa phươngtrong các môn học ở tiểu học
10

4
Dự giờ


3
Bồi dưỡng chính trị đầu năm học

10
8
Thu hoạch3. Nội dung bồi dưỡng 3: Tổng số tiết 75 tiết
TT
Nội dung tự bồi