Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học môn Hóa THPT

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:58' 14-09-2012
Dung lượng: 20.5 KB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người

Kế hoạch sử dụng thiết bị thí nghiệm và đồ cùng dạy học

I- Mục đích

Việc sử dụng thiết bị thí nghiệm và đồ dùng thí nghiệm trong chương trình hoá học trung học phổ thông là một việc làm cần thiết, nhằm phục vụ cho việc dạy và học tập môn hoá học được tốt hơn. Việc sử dụng đồ dùng dạy học là yêu cầu bắt buộc đối với yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học.
Việc sử dụng đồ dùng dạy học cuốn hút học sinh say mê học tập, ham thích học tập môn hoá. Trong các giờ học, học sinh sẽ là trung tâm, với việc làm việc với dụng cụ hoá chất dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh tự lĩnh hội kiến thức của mình đồng thời còn có được niềm vui của sự khám phá, qua đó mà kiến thức đến với học sinh một cách chủ động và nó in sâu trong vỏ não của học sinh.

II- Biện pháp thực hiện

Thực hiện một cách thường xuyên có kế hoạch
Rút kinh nghiệm về việc sử dụng qua mỗi giờ học
Tham khảo học tập kinh nghiệm sử dụng thiết bị và đồ dùng thí nghiệm từ đồng nghiệp.

III- Kế hoạch cụ thể
Kế HOạCH Sử DụNG THIếT Bị Và Đồ DùNG DạY HọC
Môn: Hoá học lớp 10
Tuần
Tiết
Tên bài
Đồ dùng dạy học

2
3
Thành phần nguyên tử
- Thí nghiệm của Tôm-xơn phát ra tia âm cực.
- Thí nghiệm khám phá ra hạt nhân nguyên tử

3
6
Cấu tạo vỏ nguyên tử
- Mô hình mẫu hành tinh nguyên tử của

 4
8
Cấu hình electron của nguyên tử
- Sơ đồ phân bố mức w của lớp và phân lớp.
-Bảng cấu hình e của 20 nguyên tố đầu


7
13
Bảng tuần hoàn các NTHH
GV: BTH dạng dài
HS: BTH nhỏ


14
Bảng tuần hoàn các NTHH (tiếp)
GV: BTH dạng dài
HS: BTH nhỏ8
15
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các NTHH
GV: BTH dạng dài
HS: BTH nhỏ


16
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các NTHH - ĐLTH
Máy chiếu, BTH, hình 2.1, bảng 6 SGK


9
17
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các NTHH - ĐLTH (tiếp)
Bảng 7 và 8 phóng to


18
ý nghĩa của BTH các NTHH
GV: BTH dạng dài
HS: BTH nhỏ

20
38
Clo
- ống nghiệm có nhánh, HCl, KMnO4, Fe...21
39
Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua
- dd HCl, Fe, quỳ tím..


40
Hiđroclỏua- Axit clohiđric và muối clorua
- Dd HCl, NaCl, AgNO3, ống nghiệm, hoá chất


22
41
Bài thực hành số 2: Tính chất hoá học của khí clorua và hợp chất của clo.
- Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm


23
43
Flo – Brom- Iot
- Dd nước Br2, NaI..ống nghiệm, kẹp gỗ, hoá chất


44
Flo- Clo- Brom- Iot
- Dd nước iot, hồ tinh bột….

25
47
Bài thưc hành số 3: Tính chất hoá học của brom và iot.
- Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm

26
49
Oxi – Ozon
- KClO3, S, dây Fe… ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn…


27
51
Tiết 51: Lưu huỳnh
- Mô hình phân tử S, lưu huỳnh, bình đựng O2,