Ho so to chuyen mon 2

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: so GD phu yen
Người gửi: Phan Văn Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:43' 21-09-2012
Dung lượng: 54.7 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH


SỔ
THEO DÕI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Tổ:

Năm học: 2012 - 2013
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi:

2. Khó khăn:

II. Những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cần thực hiện trong năm học

III. Những chỉ tiêu, giải pháp thực hiện
IV. Kế hoạch thực hiện

Tháng
Nội dung công việc
Người phụ trách
Ghi chú

8
9
10
11
12
01
03
04
05
6,7DUYỆT CỦA BGH Ngày ……tháng …… năm ……
Tổ trưởng
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA TỔ TRONG NĂM HỌC

TT
HỌ VÀ TÊN
Khối lớp dạy
Kiêm nhiệm
Hệ số lương
Đăng kí thi đua

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


 THEO DÕI PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN


Học kỳ 1

TT
Họ và tên
Phân công lần 1
Phân công lần 2
Phân công lần 3
Phân công lần 4

1


2


3


4


5


6


7


8


910


11


12


13
Học kỳ 2

TT
Họ và tên
Phân công lần 1
Phân công lần 2
Phân công lần 3
Phân công lần 4

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


 KÊT QUẢ GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI GIẢNG, THAO GIẢNG


TT
HỌ VÀ TÊN
CẤP TRƯỜNG
CẤP HUYỆN
CẤP TỈNH
GHI CHÚ THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỒ SƠ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN
T T
HỌ TÊN


KẾT QUẢ KIỂM TRA


Thời gian kiểm tra
NHẬN XÉT CHUNGĐỀ NGHỊ BỐ SUNG


GIÁO VIÊN KÍ TÊN
Giáo án
Sổ điểm
CN
Sổ báo
giảng
Sổ dự
giờ
Sổ công
tác
Sổ chủ
nhiệm

Học chế


1


2


3


4


5


6