Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Bài viết > Ngôn ngữ lập trình pascal > nang cao >

  Một số bài tập pascal hay

  Một số bài tập pascal hay

  BÀI 1: SẮP XẾP TRONG XÂU

  1.     Nhập một xâu s bao gồm số và kí tự, in ra xâu đó sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần các số vị trí các kí tự vẫn giữ nguyên?

  Input

  Output

  abc6ghj7kkkkk1hhhh9

  abc1ghj6kkkkk7hhhh9

  BÀI 2: KÝ TỰ NHIỀU NHẤT

  Nhập vào xâu s (aàz), in ra ký tự xuất hiện nhiều lần nhất trong xâu và số lần xuất hiện? Nếu có nhiều trường hợp thì in ra trường hợp đầu tiên.
  ví dụ

  Input

  Output

  abcaabca

  a 4

  bcbsaaba

  b 3

  BÀI 3: TỪ DÀI NHẤT

  In ra từ dài nhất trong một xâu nhập từ bàn phím và số ký tự của từ này? Nếu có nhiều từ có độ dài bằng nhau thì in ra hết.

  ví dụ:

  Input

  Output

  Nguyen van truong

  truong

  4

  Truong thich hoc pascal

  Truong

  pascal

  5

   

   

  BÀI 4: SỐ NGUYÊN TỐ GHÉP

  Xét dãy A các số nguyên tố  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,...

  và dãy B gồm các số thu được từ dãy A bằng cách ghép hai số liên tiếp trong A: 23, 57, 1113, 1719, ...

  Trong dãy B có những phần tử là số nguyên tố. Chẳng hạn 23, 3137, 8389, 157163...

  Các số nguyên tố trong dãy B gọi là số nguyên tố ghép.

  Yêu cầu: Cho trước số nguyên dương K ≤ 500, hãy tìm số nguyên tố ghép thứ K.

  Input

  Output

  2

  3137

   

  BÀI 5: XOÁ KÝ TỰ TRÙNG

  Viết chương trình nhập vào 1 xâu nhiều ký tự liên tiếp giống nhau, xóa tất cả các ký tự trùng nhau liên tiếp chỉ chừa lại một ký tự

  Input

  Output

  Cccccaaannnnooo

  cano

  Yeseeeyysss

  yeseys

   

  BÀI 6: TỔNG 2 SỐ NGUYÊN TỐ

  Trong một  bức  thư  mà  Christian Goldbach gửi  cho  Euler,  ông đã  đề  cập  đến

  phỏng đoán của mình: Mọi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 đều là tổng của 2 số nguyên tố.

  Hãy lập chương trình để kiểm chứng phỏng đoán của Goldbach.

  Yêu cầu:

  - Dữ liệu vào từ file GB.INP gồm nhiều dòng, dòng đầu là số test (<10), các dòng  tiếp theo mỗi dòng ghi 1 số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 (<32000)

  - Dữ liệu ra là file GB.OUT gồm các dòng (mỗi dòng ứng với 1 test) - mỗi dòng

  gồm 2 số nguyên tố cách nhau ít nhất 1 dấu cách có tổng bằng số đã cho (hoặc không tìm

  được – ghi là “khong”).

  Input

  Output

  3

  8

  12

  5

   

  3 5

  5 7

  2 3

   

  BÀI 7: ĐỔI SỐ LA MÃ

  Viết chương trình nhập vào 1 số la mã rồi biến đổi thành số thập phân tương ứng.

  Input

  Output

  DCLXVI

  666

  MmCcXx

  2220

  MMcmxLIV

  2944

  mmmcmxcix

  3999

  Giới hạn: Số La mã nhập vào là chính xác. Số thập phân nhỏ hơn 4000.


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Thiện Minh @ 20:55 15/12/2012
  Số lượt xem: 1065
  Số lượt thích: 1 người (Phan Thị Hà)
   
  Gửi ý kiến
  print

  TÀI LIỆU PASCAL NÂNG CAO