Đơn xin kinh phi

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Tịnh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:47' 03-04-2011
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN Hỗ TRợ KINH PHí HọC TậP

Kính gưi: Bí thư chi bộ trường THCS quang hiến.
Thực hiện công văn số
Tôi tên là : Nguyễn Hữu Tịnh
Ngày tháng năm sinh : 03 / 02 /
Chức vụ : Giáo viên
Đơn vị :Trường THCS Quang Hiến
Sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Quang Hiến
Hiện nay đang học lớp Trung cấp chinh trị khóa 5 tại trung tâm Chính trị huyện Lang Chánh.
Hiện nay chương trình học của tôi đã đến phần đi thực tế ở khu vực phía Bắc
Tôi làm đơn này kính xin Bí thư chi bộ trường THCS Quang Hiến hỗ trợ kinh phí đi thực tế
Số tiền:
.............................................................................................................................................................................
Nếu được hỗ trợ kinh phí đi thực tế, tôi xin cam kết học tập đầy đủ trong suốt quá trình đi thực tế, đồng thời đảm bảo tốt công tác được phân công. Sau khi đi thực tế về tôi tiếp tục học xong chương trình học, nguyện cố gắng hết mình phục vụ cho đảng, ngành Giáo dục .
Nếu tôi không thực hiện đúng cam kết trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước chi Bộ.

Lang chánh, ngày tháng năm
Người làm đơn