BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Hứa Tiến Mạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:27' 15-01-2013
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ xã chiến thắng
CHI BỘ trường tiểu học chiến thắng
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Chiến thắng, ngày 09 tháng 2013


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012


tên : Hứa Tiến Mạnh
Đơn vị công tác : Trường học ắng -Chi Lăng -Lạng Sơn.
Chức vụ hiện nay : Giáo viên
Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Trường học ắng
Qua một năm công tác ,thực hiện chức trách ,nhiệm vụ của người đảng viên tôi xin kiểm điểm ,đánh giá cá nhân như sau:

I. Tự kiểm điểm :
1. Về tư tưởng chính trị:
- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác–Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.
- Chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Luôn đấu tranh trống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
- Bản thân luôn vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

2. Về đạo đức lối sống:
- Bản thân luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, học tập các đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày. Trên mọi lĩnh vực công tác, bản thân luôn gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn thực hành tiết kiệm tiền của và thời gian, không tham ô, lãng phí, sẵn sàng tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ.
- Kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, lợi dụng chức vụ quền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.
- Luôn có lối sống giản dị, hoà đồng, được đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh, học sinh tin yêu, quý mến. Tuyệt đối không làm những việc Đảng viên không được làm.
- Luôn trung thực, thẳng thắn trong công việc, có tinh thần đoàn kết với mọi người; xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, giữ mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, gần gũi với nhân dân, thân thiện với mọi người, không có biểu hiện xa rời quần chúng.
- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.
- Biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, khắc phục những khuyết điểm khi được đồng nghiệp góp ý, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
- Luôn làm việc với tinh thần, ý thức trách nhiệm, luôn có ý thức học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, tạp chí, truy cập Internet để nâng cao hiểu biết cũng như trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; không ngừng đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội ở nhà trường và địa phương nơi cư trú.
- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; thường xuyên đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, ý thức tổ chức kỉ luật cao, phục tùng sự phân công của tổ chức.
- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ