Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên Mai Thị Hoài
Giới tính Nữ
Email hoaikhoapa@gmail.com
Website http://violet.vn/thquangtrungtlhp
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Trung
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Khánh
Giới tính Nam
Email khakha.pham@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Bắc Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 11946 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Trọng Thủy
Giới tính Nam
Email vthuy974@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Ngà
Giới tính Nữ
Email ngaphamthi1978@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Năm
Giới tính Nữ
Email hoangnamthi76@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 2533 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Kiên
Giới tính Nam
Email Kien76na@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đoàn Lập
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 15120 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lưu Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Phục
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 586 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Ngọc Thủy
Giới tính Nữ
Email hungthuy1975@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 262 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Anh
Giới tính Nữ
Email nguyenthianhgvth74@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 4729 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Uân
Giới tính Nam
Email nguyenvanuangvth@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Huệ
Giới tính Nữ
Email vuhuemamnon@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Đức Thắng
Giới tính Nam
Email doducthang_hp@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tự Cường
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 125 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Thị Chanh
Giới tính Nữ
Email chanh.chanhmeo.ngo@gmail.com
Website http://violet.vn/namchanh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bắc Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 134768 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Hữu Hảo
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 6591 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Email watto_love2005@yaoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 61 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Email tuananhgvdh@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 35780 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đoàn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Minh Đức
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Minh Đức
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Minh Đức
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 6043 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đoàn Thị Thanh Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Minh Đức
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 52912 (Xem chi tiết)