Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  No_photof
  Họ và tên Mai Thị Hoài
  Giới tính Nữ
  Email hoaikhoapa@gmail.com
  Website http://violet.vn/thquangtrungtlhp
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Xuân Khánh
  Giới tính Nam
  Email khakha.pham@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Bắc Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 11050 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Trọng Thủy
  Giới tính Nam
  Email vthuy974@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Ngà
  Giới tính Nữ
  Email ngaphamthi1978@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Thị Năm
  Giới tính Nữ
  Email hoangnamthi76@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 2380 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Kiên
  Giới tính Nam
  Email Kien76na@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đoàn Lập
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 12507 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lưu Thanh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Quang Phục
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 587 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Thủy
  Giới tính Nữ
  Email hungthuy1975@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 232 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Anh
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthianhgvth74@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 4636 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Uân
  Giới tính Nam
  Email nguyenvanuangvth@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Huệ
  Giới tính Nữ
  Email vuhuemamnon@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Đức Thắng
  Giới tính Nam
  Email doducthang_hp@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Tự Cường
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 125 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Thị Chanh
  Giới tính Nữ
  Email chanh.chanhmeo.ngo@gmail.com
  Website http://violet.vn/namchanh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Bắc Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 105077 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Hữu Hảo
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 6447 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
  Giới tính Nam
  Email watto_love2005@yaoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 61 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
  Giới tính Nam
  Email tuananhgvdh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 34280 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đoàn Thị Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Minh Đức
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Huyền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Minh Đức
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Minh Đức
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 5671 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đoàn Thị Thanh Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Minh Đức
  Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 52894 (Xem chi tiết)