bảng cộng trừ phạm vi 10(Lớp 1)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thúy Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:34' 14-12-2011
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 201
Số lượt thích: 0 người
Bài giảng điện tử tham gia dự thi trong ngày Hội Công nghệ thông tin năm 2009 – Đơn vị trường tiểu học Đức Châu.
Năm học: 2011 - 2012
Giáo viên: Lê Thị Thúy Vân
MÔN: Toán - lớp 1
Bài 9: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
* Kiểm tra bài cũ:
Thực hiện phép tính:
7 - 4 = 6 - 3 = 7 + 2 =
3
3
9
Thứ ngày tháng năm 2009
Toán
Thứ ngày tháng năm 2009
Toán
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
1 + 9 =
10
2 + 8 =
10
3 + 7 =
10
4 + 6 =
10
5 + 5 =
10
6 + 4 =
10
7 + 3 =
10
8 + 2 =
10
9 + 1 =
10
10 - 1 =
9
10 - 2 =
8
10 - 3 =
7
10 - 4 =
6
10 - 5 =
5
10 - 6 =
4
10 - 7 =
3
10 - 8 =
2
10 - 9 =
1
1 + 9 =
10
2 + 8 =
10
3 + 7 =
10
4 + 6 =
10
5 + 5 =
10
6 + 4 =
10
7 + 3 =
10
8 + 2 =
10
9 + 1 =
10
10 - 1 =
9
10 - 2 =
8
10 - 3 =
7
10 - 4 =
6
10 - 5 =
5
10 - 6 =
4
10 - 7 =
3
10 - 8 =
2
10 - 9 =
1
Thứ ngày tháng năm 2009
Toán
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
a)
* Bi t?p 1: Tớnh:
3 + 7 =
10
6 + 3 =
9
4 + 5 =
9
10 - 5 =
5
7 - 2 =
5
6 + 4 =
10
8 - 1 =
7
9 - 4 =
5
b)
5
4
+
9
8
1
-
7
5
3
+
8
10
9
-
1
2
2
+
4
5
4
-
1
3
7
+
10
7
5
-
2
Thực hành:
Thứ ngày tháng năm 2009
Toán
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
* Bi t?p 2: S? ?
Thực hành:
10
9
8
7
9
2
8
7
4
5
6
4
4
2
1
3
5
2
6
2
Thứ ngày tháng năm 2009
Toán
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
* Bi t?p 3. Vi?t phộp tớnh thớch h?p:
Thực hành:
a)
?
4
+
3
=
7
Thứ ngày tháng năm 2009
Toán
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
* Bi t?p 3. Vi?t phộp tớnh thớch h?p:
Thực hành:
b)
10
-
3
=
7
Có : 10 quả bóng
Cho : 3 quả bóng
Còn : .... quả bóng ?
Thứ ngày tháng năm 2009
Toán
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
1 + 9 =
10
2 + 8 =
10
3 + 7 =
10
4 + 6 =
10
5 + 5 =
10
6 + 4 =
10
7 + 3 =
10
8 + 2 =
10
9 + 1 =
10
10 - 1 =
9
10 - 2 =
8
10 - 3 =
7
10 - 4 =
6
10 - 5 =
5
10 - 6 =
4
10 - 7 =
3
10 - 8 =
2
10 - 9 =
1
Thứ ngày tháng năm 2009
Toán
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
giờ học đến đây là kết thúc
xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
và các em học sinh !