ẢNH TRÊN TRANG NÀY

SAM_0436.jpg SAM_0446.jpg SAM_0429.jpg 196100_145421625592985_1594600430_n.jpg PICT0105.jpg DSC05504.jpg IMG_0166.jpg Binh_Duong_oi__yeu_thuong__Thien_Truong.mp3 Oi_Song_Nuoc_BD__Nu.mp3 Oi_Song_Nuoc_Binh_Duong__Thuy_Duong.mp3 Que_Huong_Minh_Binh_Duong1.mp3 BD_1_Khuc_Tinh_Que.mp3 Que_Huong_Minh_Binh_Duong.mp3 SAM_3779.jpg IMG_0340.jpg IMG_03461.jpg SAM_3702.jpg P1010182.jpg Hinh_anh020.jpg Wy_19_copy.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  phân biệt và tách các hợp chất hữu cơ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://tailieu.vn
  Người gửi: Trần Tuấn Thái
  Ngày gửi: 20h:36' 21-08-2010
  Dung lượng: 79.5 KB
  Số lượt tải: 334
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 10. PHÂN BIỆT - TÁCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

  I. Phân biệt các hợp chất hữu cơ
  1. Một số thuốc thử thường dùng
  - Quỳ tím :
  + RCOOH; muối RNH3Cl; aminoaxit có số nhóm COOH nhiều hơn NH2 : chuyển đỏ
  + RNH2 (trừ C6H5NH2), muối RCOONa, aminoaxit có số nhóm COOH ít hơn NH2 : xanh
  Dung dịch AgNO3/NH3 :
  + Ankin có liên kết ba đầu mạch : tạo kết tủa vàng.
  + anđehit và phân tử có chứa nhóm CHO (HCOOH, HCOOR, glucozơ, fructozơ, mantozơ).
  Cu(OH)2/OH- :
  + RCOOH : tạo dung dịch màu xanh.
  + RCHO và các chất chứa nhóm CHO : kết tủa màu đỏ gạch khi đun nóng.
  + Glixerol, glucozơ, sac, man, fruc : dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ thường.
  + Polipeptit có từ tripeptit trở lên : tạo màu tím biure đặc trưng.
  Dung dịch brom ;
  + Hợp chất không no, anđehit, glucozơ : làm nhạt màu.
  + phenol, alanin : tạo kết tủa trắng.
  - Dung dịch KMnO4 :
  + Các hợp chất không no : làm nhạt màu ở nhiệt độ thường.
  + Ankylbenzen : nhạt màu kho đun nóng.
  Một số thuốc thử khác : I2 (HTB); HNO3 (lòng trắng trứng gà).
  2. Bài tập áp dụng:
  Bài 1: Có ba chất lỏng benzen, anilin, stiren đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt ba chất lỏng trên là
  A. nước brom. B. dung dịch phenolphtalein.
  C. dung dịch natri hiđroxit. D. giấy quỳ tím.
  Bài 2: Phân biệt các dung dịch keo: hồ tinh bột, xà phòng, lòng trắng trứng, ta dùng
  A. HCl, bột Al. B. NaOH, HNO3. C. NaOH, I2. D. HNO3, I2.
  Bài 3: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
  A. dung dịch NaOH. B. dung dịch NaCl.
  C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. D. dung dịch HCl.
  Bài 4: Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt trong dãy nào sau đây ?
  A. glucozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.
  B. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerol.
  C. saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic.
  D. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic.
  Bài 5: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm ?
  A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

  II. Tách các hợp chất hữu cơ
  1. Phương pháp tách một số chất
  a) Phương pháp vật lí
  - Chiết : dùng để tách các chất lỏng không tan vào nhau như benzen và ancol ..
  - Chưng cất : dùng để tách các chất có nhiệt độ sôi khác nhau, thường dùng để tách các chất thuộc 3 nhóm :
  + Có nhiệt độ sôi thấp : anđehit, xeton, ete, este.
  + Có nhiệt độ sôi cao : ancol, axit, amin.
  + Không bay hơi : muối RONa, RCOONa, RCOONH4, aminoaxit.
  b) Sơ đồ tách một số chất :
  - Phenol C6H5ONa C6H5OH
  - Anilin C6H5NH3Cl C6H5NH2
  - RCOOH RCOONa RCOOH
  - Anken : Br2 và Zn
  - Ankin : AgNO3/HCl
  2. Bài tập áp dụng
  Bài 1: Để tách riêng từng chất khí từ hỗn hợp propan, propen, propin ta chỉ cần dùng các chất là
  A. Zn, dung dịch Br2, dung dịch NaOH, dung dịch AgNO3 trong NH3.
  B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, dung dịch KMnO4, Na.
  C. dung dịch KMnO4, dung dịch NaCl, dung dịch AgNO3 trong NH3.
  D. dung dịch HCl, dung dịch Br2, dung dịch AgNO3 trong NH3, Zn.
  Bài 2: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin, ta có thể dùng các hoá chất là
  A. dung dịch Br2, dung dịch NaOH và CO2.
  B. dung dịch Br2, dung dịch HCl và CO2.
  C. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl và CO2.
  D. dung
   
  Gửi ý kiến