Tờ trình đề nghị chuẩn y bí thư chi bộ

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:29' 18-01-2013
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1
* Đồng Kho, ngày 20 tháng 8 năm 2012
Số 01-TTr/CB

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử các chức danh

Thực hiện kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Đảng uỷ xã Đồng Kho về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy;
Căn cứ kết quả bầu cử các chức danh của chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 ngày 15 tháng 8 năm 2012;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ nhiệm kì 2012-2015,
Nay chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 kính trình thường vụ Đảng ủy xem xét chuẩn y kết quả bầu cử các chức danh của ban lãnh đạo chi bộ để chi bộ có cơ sở đi vào hoạt động.

Nơi nhận: TM. CHI BỘ
-Thường vụ Đảng uỷ; BÍ THƯ
-Lưu Chi bộ.


Cao Thống Suý
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1
*
Đồng Kho, ngày 20 tháng 8 năm 2012

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ NHIỆM KÌ 2010- 2012

TT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày vào Đảng
Chức vụ

Dự bị
Chính thức


1
Cao Thống Suý
10/4/1963
Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị
23/11/2007
23/11/2008
Bí thư

2
Thái Thị Thảo
10/4/1977
Gio Mỹ, Gio Linh, QTrị
13/10/2004
13/10/2005
Phó bí thưTM/CHI BỘ
BÍ THƯ
Cao Thống Suý