Tờ trình đề nghị chuẩn y bí thư chi bộ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:29' 18-01-2013
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1
* Đồng Kho, ngày 20 tháng 8 năm 2012
Số 01-TTr/CB

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử các chức danh

Thực hiện kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Đảng uỷ xã Đồng Kho về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy;
Căn cứ kết quả bầu cử các chức danh của chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 ngày 15 tháng 8 năm 2012;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ nhiệm kì 2012-2015,
Nay chi bộ Tiểu học Đồng Kho 1 kính trình thường vụ Đảng ủy xem xét chuẩn y kết quả bầu cử các chức danh của ban lãnh đạo chi bộ để chi bộ có cơ sở đi vào hoạt động.

Nơi nhận: TM. CHI BỘ
-Thường vụ Đảng uỷ; BÍ THƯ
-Lưu Chi bộ.


Cao Thống Suý
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1
*
Đồng Kho, ngày 20 tháng 8 năm 2012

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ NHIỆM KÌ 2010- 2012

TT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày vào Đảng
Chức vụ

Dự bị
Chính thức


1
Cao Thống Suý
10/4/1963
Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị
23/11/2007
23/11/2008
Bí thư

2
Thái Thị Thảo
10/4/1977
Gio Mỹ, Gio Linh, QTrị
13/10/2004
13/10/2005
Phó bí thưTM/CHI BỘ
BÍ THƯ
Cao Thống Suý