Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  MVI_0413.flv MVI_0415.flv MVI_0412.flv Luatrai02.flv Luatrai011.flv MVI_0373.flv 69_Track_69.mp3 Hoquangcanhvideo.flv 20150307_173030.jpg 20150307_173620.jpg 20150307_173824.jpg 20150307_171749.jpg 20150307_171518.jpg 20150307_173413.jpg DSC00363.jpg DSC00356.jpg DSC00354.jpg DSC00337.jpg DSC00343.jpg DSC00350.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  bai 10 - he dieu hanh lam duoc nhung viec gi?

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Cẩm Châu
  Ngày gửi: 08h:47' 23-03-2011
  Dung lượng: 4.7 MB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  Hãy nêu vai trò của hệ điều hành máy tính?
  Kiểm tra bài cũ
  Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm?
  Kiểm tra bài cũ
  Laø nhöõng chöông trình maùy tính.
  Phần mềm hệ thống
  Phần mềm ứng dụng
  Quan trọng nhất?
  HỆ ĐIỀU HÀNH
  BÀI 10
  Tiết 22
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  CÂU HỎI THẢO LUẬN
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Vậy hệ điều hành là gì?
  - Heä ñieàu haønh laø moät chöông trình maùy tính (phaàn meàm maùy tính).
  - Ñöôïc caøi ñaët ñaàu tieân trong maùy tính vaø tröôùc caùc chöông trình öùng duïng.
  - Khoâng coù heä ñieàu haønh, maùy tính khoâng theå söû duïng ñöôïc.
  Hệ điều hành được cài đặt khi nào trong máy tính?
  Nếu không có hệ điều hành thì chuyện gì sẽ xảy ra?
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Một số hệ điều hành:
  Giao diện của hệ điều hành DOS
  * MS DOS:
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Một số hệ điều hành:
  * WINDOWS:
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Tranh chấp tài nguyên máy tính
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Phần cứng
  Phần mềm
  Phương tiện điều khiển
  Hệ điều hành
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Điều khiển các thiết bị phần cứng
  Đĩa cứng
  Màn hình
  Máy in
  Chuột
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Bàn phím
  Chương trình soạn thảo văn bản
  Chương trình bảng tính
  Chương trình vẽ đồ thị hàm số
  Tổ chức thực hiện các chương trình (phần mềm)
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì?
  - Ñieàu khieån phaàn cöùng.
  - Toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình.
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Giao diện của hệ điều hành Windows
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Nếu không hệ điều hành thì màn hình máy tính không hiển thị.
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Vậy hệ điều hành còn có nhiệm vụ gì?
  - Ñieàu khieån phaàn cöùng.
  - Toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình.
  - Cung caáp giao dieän cho ngöôøi duøng.
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  - Ñieàu khieån phaàn cöùng.
  - Toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình.
  - Cung caáp giao dieän cho ngöôøi duøng.
  * Ngoaøi ra, heä ñieàu haønh coøn toå chöùc vaø quaûn lí thoâng tin trong maùy tính.
  HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?
  Câu 1: Hệ điều hành là gì?
  A. Phần mềm ứng dụng của máy tính.
  B. Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin.
  C. Phần mềm hệ thống.
  D. Tất cả các câu trên đều sai.
  C.
  CỦNG CỐ
  Câu 2: Nếu máy tính không cài hệ điều hành thì:
  A. máy tính vẫn hoạt động bình thường.
  B. máy tính không hoạt động được vì không một phần mềm nào có thể chạy được.
  C. máy tính không hoạt động được vì không có điện.
  D. máy tính chỉ hoạt động trong vòng một tiếng đồng hồ.
  B.
  CỦNG CỐ
  Câu 3: Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
  A. Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính được hệ điều hành điều khiển là .................. và ....................
  B. Hệ điều hành có chức năng điều khiển các thiết bị .................. và tổ chức thực hiện các .......................... trong máy tính. Ngoài ra hệ điều hành còn làm nhiệm vụ tổ chức, quản lí .................... trên máy tính và cung cấp ..................... để người sử dụng trao đổi thông tin với máy tính.
  CỦNG CỐ
  chuột
  bàn phím
  phần cứng
  chương trình
  thông tin
  giao diện
  - Hoùc kú lớ thuyeỏt.
  Xem trửụực baứi:
  "TO CHệC THONG TIN
  TRONG MAY TNH"
  10
  9
  KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ DỒI DÀO SỨC KHỎE
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
  XIN CẢM ƠN !
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print