Thời tiết hôm nay

LIEN KET WEBSITE

Các Trường trực thuộc

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Giang Minh Cảnh)
  • (Nguyễn Văn Phẩm)

Ảnh ngẫu nhiên

Word-logo Pdf Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Xls Word-logo

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

1668888
Họ và tên Không Gì Cả
Giới tính Nam
Email mathienson@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS É Tòng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 16 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Xuân Thủy
Giới tính Nam
Email bachdinhchan@yahoo.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Pá Lông
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 101 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Hải Trung
Giới tính Nam
Email dohaitrungsl@gmail.com
Website http://violet.vn/dohaitrungsl
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Chiềng Ngàm
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 145 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Đức Quang
Giới tính Nam
Email dreamwinwin99@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Muổi Nọi
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

5430911
Họ và tên Lù Văn Khánh
Giới tính Nam
Email dukhanh.it51@gmail.com
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Tây Bắc
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

917136
Họ và tên Cao Thị Vân
Giới tính Nữ
Email thanhvan1909@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chiềng Ly
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Tin học
Điểm số 254 (Xem chi tiết)

6638320
Họ và tên Hoàng Hải Quân
Giới tính Nam
Email ptdtbtthcscoma@gmail.com
Website http://violet.vn/PTDTBTTHCSCOMA
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cọ Mạ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Hải Quân
Giới tính Nam
Email manitoguitar@yahoo.com
Website http://violet.vn/manitoguitar
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cọ Mạ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 75 (Xem chi tiết)

6548825
Họ và tên Vũ Văn Hán
Giới tính Nam
Email vuhan172@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mường Khiêng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 253 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đinh Ngọc Tuấn
Giới tính Nam
Email ngoctuan415@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bon Phặng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 112 (Xem chi tiết)

332189
Họ và tên Cầm Thanh Phương
Giới tính Nam
Email naivang08@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS É Tòng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 169 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bạch Văn Pháp
Giới tính Nam
Email phaphienhang@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS É Tòng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

6175705
Họ và tên Nguyễn Thế Mạnh
Giới tính Nam
Email tieuhoccoma1@gmail.com
Website http://violet.vn/vubichquyen1980
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Co Mạ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 11267 (Xem chi tiết)

6080440
Họ và tên Đinh Duy Hoan
Giới tính Nam
Email thcsmuongetc@gmail.com
Website http://violet.vn/hoanlacsl
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mường é
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

3438464
Họ và tên Hà Quốc Toàn
Giới tính Nam
Email hatoanchiengbom@gmail.com
Website http://violet.vn/hatoan_chiengbom
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chiềng Bôm
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 330 (Xem chi tiết)

5915799
Họ và tên Nguyễn Thị Hoạt
Giới tính Nữ
Email phamvantuan1511@gmai.com
Website http://violet.vn/nhocconbuon86
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tông Cọ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

1020570
Họ và tên Phạm Đức Tuấn
Giới tính Nam
Email tu16@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mường É
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 1920 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Quản Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Email HanhHung08@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tông Lạnh 2
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 96 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Bích Thảo
Giới tính Nữ
Email ngothaontthuanchau@gmai.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học
Điểm số 88 (Xem chi tiết)

5575910
Họ và tên Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú
Giới tính Nam
Email daphao@thaithuy.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 169 (Xem chi tiết)