KHOA HỌC: SO ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NUOC TRONG TU NHIÊN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Phượng
Ngày gửi: 21h:42' 10-08-2012
Dung lượng: 8.5 MB
Số lượt tải: 293
Số lượt thích: 0 người
Bài: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
Mục tiêu:
Hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên: chỉ vào sơ đồ nói về sự bay hơi, ngưng tụ của nước trong tự nhiên.
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp!
11-11-2011
Tại trường Tiểu học Tông Cọ
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp!
11-11-2011
Người thực hiện: Bùi Thị Thuý
Chỉ đạo thực hiện: Hoàng Thị Liễu
Kiểm tra bài cũ:
Mây được hình thành như thế nào?
Hãy trình bày vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên?
Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những giọt nước rất nhỏ, tạo nên những đám mây.
Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xẩy ra lặp đi lặp lại, tạo ra vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Những cảnh nào được vẽ trong sơ đồ ?
Bay hơi
Bay hơi
Bay hơi
Bay hơi
Bay hơi
Sơ đồ mô tả hiện tượng gì ?
nước
nước
hơi nước
mây đen
mưa
Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
mây trắng
Chỉ vào sơ đồ và nói sự bay hơi,ngưng tụ của nước trong tự nhiên?
Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Bay hơi
Mây đen
Mây trắng
Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
Mưa
Ngưng tụ
Mưa
Bay hơi
Mây đen
Ngưng tụ
Mây trắng
Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
hơi nước
mưa
ngưng tụ thành mây
mây đen
Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên một cách đơn giản theo trí tưởng tượng của bạn (sử dụng mũi tên và ghi chú)?