Thời tiết hôm nay

LIEN KET WEBSITE

Các Trường trực thuộc

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Giang Minh Cảnh)
  • (Nguyễn Văn Phẩm)

Ảnh ngẫu nhiên

135667933267151_574_5741.jpg Blank_1.gif Blank.gif IMG_2409.jpg IMG_2703.jpg IMG_2145.jpg IMG_1477.jpg IMG_2650.jpg IMG_2623.jpg IMG_2659.jpg IMG_2653.jpg IMG_2631.jpg IMG_2655.jpg IMG_2628.jpg Mp3 IMG_2547.jpg IMG_2546.jpg IMG_2534.jpg IMG_2498.jpg IMG_2549.jpg

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

No_photof
Họ và tên Quản Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Email HanhHung08@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tông Lạnh 2
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 97 (Xem chi tiết)

5915799
Họ và tên Nguyễn Thị Hoạt
Giới tính Nữ
Email phamvantuan1511@gmai.com
Website http://violet.vn/nhocconbuon86/
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tông Cọ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

5575910
Họ và tên Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú
Giới tính Nam
Email daphao@thaithuy.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 169 (Xem chi tiết)

1020570
Họ và tên Phạm Đức Tuấn
Giới tính Nam
Email tu16@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mường É
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 1857 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Bích Thảo
Giới tính Nữ
Email ngothaontthuanchau@gmai.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

4277320
Họ và tên Đoàn Đỗ Tiệp
Giới tính Nam
Email tiepthoa123@Email.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 383 (Xem chi tiết)

99148
Họ và tên Giang Minh Cảnh
Giới tính Nam
Email canh_thethoi@yahoo.com
Website http://violet.vn/canh_thethoi/
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PTCS Long Hẹ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 3311 (Xem chi tiết)

216061
Họ và tên Nguyễn Văn Phẩm
Giới tính Nam
Email chuvanantc@yahoo.com.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 9364 (Xem chi tiết)

1427918
Họ và tên Đỗ Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Email dothithuhien82@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Long Hẹ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Điểm số 175 (Xem chi tiết)

1983539
Họ và tên Vũ Thu Thủy
Giới tính Nữ
Email minhcanh1981@gmail.com
Website http://violet.vn/vuthuthuytc/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Giang Minh Cảnh
Giới tính Nam
Email canh_ctc@yahoo.com
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD&ĐT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 235 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Giang Minh Cảnh
Giới tính Nam
Email minhcanh456@gmail.com
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD&ĐT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

203745
Họ và tên Phí Ngọc Thái
Giới tính Nam
Email thaiphi.thai@yahoo.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PT DTNT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 6196 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. Giang Thanh Trung
Giới tính Nam
Email zinzin191281@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tông Lệnh
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 81 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Văn Thể
Giới tính Nam
Email Thenhung@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 96 (Xem chi tiết)

2763324
Họ và tên Phạm Xuân Thủy
Giới tính Nam
Email thcspalong@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Pá Lông
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 396 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phí Ngọc Thái
Giới tính Nam
Email ptdtnoitrutc@yahoo.com.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PT DTNT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Quốc Trung
Giới tính Nam
Email thcsphonglang@yahoo.com.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phỏng Lăng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Thị Hoa
Giới tính Nam
Email thcsthitrantc@ymail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

2689105
Họ và tên Phạm Xuân Thủy
Giới tính Nam
Email bachdinhchan@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Pá Lông
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 14745 (Xem chi tiết)