Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đỗ Anh Hải - Admin)
 • (Bùi Chương An - Hiệu Phó)
 • (Đặng Trần Dung - Hiệu Trưởng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  VnExpress__1000_nam_Thang_Long__1000_nam_Thang_Long.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Đặng Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Email dangxuanthanh1987@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 38 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Quang Huân
  Giới tính Nam
  Email tranhuan91pt@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trương Ngọc Phượng
  Giới tính Nam
  Email langtuxukimchi@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Chương An
  Giới tính Nam
  Email buichuongan@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 2347 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Trần Dung
  Giới tính Nam
  Email dungdt258@yahoo.com.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hà Thành
  Giới tính Nam
  Email ptvn9@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 1650 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Son
  Giới tính Nam
  Email ngoson50@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ngoson50
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 814 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Chu Thị Kim Mỵ
  Giới tính Nữ
  Email nhocbuon_km1511@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Đức Tuyển
  Giới tính Nam
  Email hoangmuadong_0511@YAHOO.COM
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email tuanso1pt@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 32 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Giang
  Giới tính Nam
  Email anhto_babyboy@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Đức Tuyển
  Giới tính Nam
  Email hoangtunho_0511@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 125 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email HAT_VHWC@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Đức Tuyển
  Giới tính Nam
  Email sbt0511@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 3098 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hà Thị Lệ Quyên
  Giới tính Nữ
  Email welcometomyheart_pt@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Ngọc Linh
  Giới tính Nam
  Email ngoisaobang_9xdoibuon@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Minh Duyên
  Giới tính Nam
  Email minhduyen_011292@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 5192 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Minh Duyên
  Giới tính Nam
  Email phamminhduyen_081192@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 72 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hương
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthuhuong9385@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1275 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Anh Hải
  Giới tính Nam
  Email doanhhai@gmail.com
  Website http://violet.vn/doanhhai
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 11830 (Xem chi tiết)

  Album ảnh

  Nơi lưu trữ ảnh của trường....