Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đỗ Anh Hải - Admin)
 • (Bùi Chương An - Hiệu Phó)
 • (Đặng Trần Dung - Hiệu Trưởng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  VnExpress__1000_nam_Thang_Long__1000_nam_Thang_Long.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Xuân Áng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  343967
  Họ và tên Đỗ Anh Hải
  Giới tính Nam
  Email doanhhai@gmail.com
  Website http://violet.vn/doanhhai/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 11550 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Chương An
  Giới tính Nam
  Email buichuongan@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 2290 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email tuanso1pt@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 28 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Minh Duyên
  Giới tính Nam
  Email minhduyen_011292@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 5072 (Xem chi tiết)

  1010977
  Họ và tên Bùi Đức Tuyển
  Giới tính Nam
  Email sbt0511@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 3023 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hương
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthuhuong9385@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1161 (Xem chi tiết)

  1070889
  Họ và tên Lê Ngọc Linh
  Giới tính Nam
  Email ngoisaobang_9xdoibuon@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Đức Tuyển
  Giới tính Nam
  Email hoangtunho_0511@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 122 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Minh Duyên
  Giới tính Nam
  Email phamminhduyen_081192@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  1142387
  Họ và tên Hà Thị Lệ Quyên
  Giới tính Nữ
  Email welcometomyheart_pt@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1182944
  Họ và tên Bùi Đức Tuyển
  Giới tính Nam
  Email hoangmuadong_0511@YAHOO.COM
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  1295039
  Họ và tên Hà Thành
  Giới tính Nam
  Email ptvn9@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 1569 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email HAT_VHWC@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1737521
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Giang
  Giới tính Nam
  Email anhto_babyboy@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2253867
  Họ và tên Chu Thị Kim Mỵ
  Giới tính Nữ
  Email nhocbuon_km1511@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2304869
  Họ và tên Đặng Trần Dung
  Giới tính Nam
  Email dungdt258@yahoo.com.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Son
  Giới tính Nam
  Email ngoson50@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ngoson50/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 697 (Xem chi tiết)

  3323630
  Họ và tên Trần Quang Huân
  Giới tính Nam
  Email tranhuan91pt@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  3368743
  Họ và tên Trương Ngọc Phượng
  Giới tính Nam
  Email langtuxukimchi@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4332737
  Họ và tên Đặng Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Email dangxuanthanh1987@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Xuân Áng
  Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 41 (Xem chi tiết)

  Album ảnh

  Nơi lưu trữ ảnh của trường....