Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Minh Hiếu)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hướng
Giới tính Nam
Email leminhhieu@moet.edu.vn
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

4247411
Họ và tên Nguyễn Hữu Trung
Giới tính Nam
Email trughoa7886@gmail.com
Website http://violet.vn/trunghoa7886
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Hóa học
Điểm số 2471 (Xem chi tiết)

1842598
Họ và tên Hoàng Thị Hoà
Giới tính Nữ
Email hoanghoavd@gmail.com
Website http://violet.vn/nhtrunghoa
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 845 (Xem chi tiết)

3594744
Họ và tên Nguyễn Quang Hiếu
Giới tính Nam
Email nguyenhieu13051989@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 79 (Xem chi tiết)

313831
Họ và tên Lê Xuân Vũ
Giới tính Nam
Email lexuanvu30@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 583 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

2380724
Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
Giới tính Nữ
Email huyentrang_girlkute9x2010@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

1572971
Họ và tên Lê Anh Phi
Giới tính Nam
Email leanhphit@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

1556875
Họ và tên Lê Thanh Phú
Giới tính Nam
Email phuleethanh@gmail.com
Website http://violet.vn/Phuleethanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Tin học
Điểm số 672 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Bìinh
Giới tính Nam
Email thanhbinhqtvd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 66 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Hồng Việt
Giới tính Nam
Email thviet.vinhdinh@gmail.com
Website http://violet.vn/thviet
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 88 (Xem chi tiết)

1639180
Họ và tên Lê Thị Hồng
Giới tính Nữ
Email lthong.vinhdinh@gmail.com
Website http://violet.vn/hongavvinhdinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 162 (Xem chi tiết)

1561302
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Tâm
Giới tính Nữ
Email tuangv200@gmail.com
Website http://violet.vn/huongxua3007
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

754154
Họ và tên Lê Đức Anh
Giới tính Nam
Email ducanhle1993@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 1122 (Xem chi tiết)

933471
Họ và tên Phạm Chí Tam
Giới tính Nam
Email pctam.vinhdinh@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 315 (Xem chi tiết)

1338843
Họ và tên Nguyễn Duy Phương
Giới tính Nam
Email duyphuongvd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 66 (Xem chi tiết)

1364497
Họ và tên Trương Hồng Việt
Giới tính Nam
Email thv012@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/thv012
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 11634 (Xem chi tiết)

1309997
Họ và tên Đoàn Văn Lợi
Giới tính Nam
Email dvloi.vinhdinh@gmail.com
Website http://violet.vn/dvloivinhdinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 74 (Xem chi tiết)

1294904
Họ và tên Nguyễn Minh Huy
Giới tính Nam
Email phuccong@gmail.com
Website http://violet.vn/minhhuyqt1
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý, Tin học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

8147
Họ và tên Nguyễn Công Minh
Giới tính Nam
Email muoirungnon@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/congminhqt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 2532 (Xem chi tiết)