Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh...

     Năm học 2014-2015, được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, ban CNTT kiện toàn và tiếp tục đi vào hoạt động thường xuyên. Với mục tiêu trọng tâm của năm là củng cố, khai thác và vận hành hệ thống website, thư viện học liệu điện tử nhằm tạo điều kiện để các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm, nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho các em học sinh, Ban Quản trị, Ban biên tập web rất cám ơn sự chia sẻ của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

     Mọi thắc mắc về việc đăng tin, bài trên website trang tin, quý thầy cô vui lòng liên hệ thầy giáo Đỗ Văn Kiện 0974015895.

     Thắc mắc về việc đăng bài viết, đề thi, bài giảng lên thư viện violet, quý thầy cô liên hệ cô Trương Thị lê Na 01649786828.

    Thắc mác trong quá trình nhập điểm, xem điểm, quý thầy cô vui lòng liên hệ thầy Lê Minh Hiếu 0915003286. Email: minhhieuqt@gmail.com.

1828000
Họ và tên Nguyễn Văn Hoà
Giới tính Nam
Email vhoathptqt@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 2097 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hướng
Giới tính Nam
Email leminhhieu@moet.edu.vn
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

4247411
Họ và tên Nguyễn Hữu Trung
Giới tính Nam
Email trughoa7886@gmail.com
Website http://violet.vn/trunghoa7886
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Hóa học
Điểm số 2918 (Xem chi tiết)

1842598
Họ và tên Hoàng Thị Hoà
Giới tính Nữ
Email hoanghoavd@gmail.com
Website http://violet.vn/nhtrunghoa
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 3655 (Xem chi tiết)

3594744
Họ và tên Nguyễn Quang Hiếu
Giới tính Nam
Email nguyenhieu13051989@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 78 (Xem chi tiết)

313831
Họ và tên Lê Xuân Vũ
Giới tính Nam
Email lexuanvu30@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 598 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

2380724
Họ và tên Lê Thị Huyền Trang
Giới tính Nữ
Email huyentrang_girlkute9x2010@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

1572971
Họ và tên Lê Anh Phi
Giới tính Nam
Email leanhphit@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

1556875
Họ và tên Lê Thanh Phú
Giới tính Nam
Email phuleethanh@gmail.com
Website http://violet.vn/Phuleethanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Tin học
Điểm số 8250 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Bìinh
Giới tính Nam
Email thanhbinhqtvd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 66 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Hồng Việt
Giới tính Nam
Email thviet.vinhdinh@gmail.com
Website http://violet.vn/thviet
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 88 (Xem chi tiết)

1639180
Họ và tên Lê Thị Hồng
Giới tính Nữ
Email lthong.vinhdinh@gmail.com
Website http://violet.vn/hongavvinhdinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 258 (Xem chi tiết)

1561302
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Tâm
Giới tính Nữ
Email tuangv200@gmail.com
Website http://violet.vn/huongxua3007
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

754154
Họ và tên Lê Đức Anh
Giới tính Nam
Email ducanhle1993@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 1151 (Xem chi tiết)

933471
Họ và tên Phạm Chí Tam
Giới tính Nam
Email pctam.vinhdinh@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 321 (Xem chi tiết)

1338843
Họ và tên Nguyễn Duy Phương
Giới tính Nam
Email duyphuongvd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 66 (Xem chi tiết)

1364497
Họ và tên Trương Hồng Việt
Giới tính Nam
Email thv012@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/thv012
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 12088 (Xem chi tiết)

1309997
Họ và tên Đoàn Văn Lợi
Giới tính Nam
Email dvloi.vinhdinh@gmail.com
Website http://violet.vn/dvloivinhdinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 84 (Xem chi tiết)

1294904
Họ và tên Nguyễn Minh Huy
Giới tính Nam
Email phuccong@gmail.com
Website http://violet.vn/minhhuyqt1
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý, Tin học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)