Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Minh Hiếu)

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên
Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

8147
Họ và tên Nguyễn Công Minh
Giới tính Nam
Email muoirungnon@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/congminhqt/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 2381 (Xem chi tiết)

23455
Họ và tên Võ Văn Tuấn
Giới tính Nam
Email tuangv2000@yahoo.com
Website http://violet.vn/tuangv/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý, Hóa học
Điểm số 3506 (Xem chi tiết)

80419
Họ và tên Nguyễn Ngọc Sinh
Giới tính Nam
Email nguyensinh117@yahoo.com
Website http://violet.vn/nguyensinh117/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 390 (Xem chi tiết)

88680
Họ và tên Võ Văn Nam
Giới tính Nam
Email vvn_vn000@yahoo.com
Website http://violet.vn/vovannam/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 4809 (Xem chi tiết)

89162
Họ và tên Phạm Như Ý
Giới tính Nam
Email ynhu_ctqt@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/nhuy1982/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 6740 (Xem chi tiết)

230033
Họ và tên Bùi Thị Hiền
Giới tính Nữ
Email thayvatoi@gmail.com
Website http://violet.vn/thayvatoi/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Điểm số 14180 (Xem chi tiết)

242737
Họ và tên Lê Minh Hiếu
Giới tính Nam
Email minhhieustudent@yahoo.com
Website http://violet.vn/toanhocvd/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2623 (Xem chi tiết)

313831
Họ và tên Lê Xuân Vũ
Giới tính Nam
Email lexuanvu30@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 580 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lương Viết Hùng
Giới tính Nam
Email chopcay@yahoo.com
Website http://violet.vn/luongviethung/
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 6053 (Xem chi tiết)

754154
Họ và tên Lê Đức Anh
Giới tính Nam
Email ducanhle1993@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 1123 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thu Hương
Giới tính Nữ
Email ttthuong.vinhdinh@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 86 (Xem chi tiết)

904545
Họ và tên Nguyễn Thị Cẩm Hằng
Giới tính Nữ
Email cleopac39842001@gmail.com
Website http://violet.vn/hangvd/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 826 (Xem chi tiết)

933471
Họ và tên Phạm Chí Tam
Giới tính Nam
Email pctam.vinhdinh@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 315 (Xem chi tiết)

1161037
Họ và tên Nguyễn Công Phúc
Giới tính Nam
Email ncphuc.vinhdinh@gmail.com
Website http://violet.vn/congphucqt/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 44441 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Minh Hiếu
Giới tính Nam
Email minhhieustudent@zing.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

1294904
Họ và tên Nguyễn Minh Huy
Giới tính Nam
Email phuccong@gmail.com
Website http://violet.vn/minhhuyqt1/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý, Tin học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

1309997
Họ và tên Đoàn Văn Lợi
Giới tính Nam
Email dvloi.vinhdinh@gmail.com
Website http://violet.vn/dvloivinhdinh/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 69 (Xem chi tiết)

1338843
Họ và tên Nguyễn Duy Phương
Giới tính Nam
Email duyphuongvd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 66 (Xem chi tiết)

1364497
Họ và tên Trương Hồng Việt
Giới tính Nam
Email thv012@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/thv012/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 11589 (Xem chi tiết)

1556875
Họ và tên Lê Thanh Phú
Giới tính Nam
Email phuleethanh@gmail.com
Website http://violet.vn/Phuleethanh/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Tin học
Điểm số 660 (Xem chi tiết)