Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Minh Hiếu)

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

BÀI VIẾT  (15 bài)

10611634

Dạy học tích hợp

Thực hiện ghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục nước ta đang chuẩn bị để có những đổi mới về mọi mặt trong những năm tới, trong đó xu hướng dạy học tích hợp đang được ưu tiên đề cấp đến trong việc xây dựng sách giáo khoa và phương pháp dạy học. Xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh một số...

Thành viên tích cực

Website cá nhân tiêu biểu

Blog của Nguyễn Công Phúc
Lượt truy cập: 102
emkhongbuondauanh
Lượt truy cập: 25
Website của Nguyễn Công Minh
Lượt truy cập: 16
Website của Trương Hồng Việt
Lượt truy cập: 14
Website của Đoàn Văn Lợi
Lượt truy cập: 7
Website của Nguyễn Hữu Trung
Lượt truy cập: 6