Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  No_photo
  Họ và tên Đặng Kim Trường
  Giới tính Nam
  Email dangkimtruong@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 79 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huỳnh Văn Lạc
  Giới tính Nam
  Email huynhvanlac@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Thanh Văn
  Giới tính Nam
  Email nhockho_qn@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 171 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Đại Minh
  Giới tính Nam
  Email asdad12@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Nguyên Quân
  Giới tính Nam
  Email cu16121996@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 129 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Pe Heo
  Giới tính Nữ
  Email pandakute_qn@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hoài Phong
  Giới tính Nam
  Email boycodon_timgirlvotinh84@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Tu Nhu Huynh Phuong
  Giới tính Nữ
  Email tuhuynhphuong@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trưng Vương Quy Nhơn
  Giới tính Nam
  Email daophuhung.qn@gmail.com
  Website http://tvqn12.violet.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 203247 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Phương Khoa
  Giới tính Nam
  Email tungduongtv59@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hà Quốc Đạt
  Giới tính Nam
  Email theblue_stamfordbridge@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Quyết Thắng
  Giới tính Nam
  Email boy_hamchoi_qn9x@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguoi La Trong Tim
  Giới tính Nữ
  Email nguoilatrongtim@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Thuận
  Giới tính Nữ
  Email tieuthuantieuthuan@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Quang Trung
  Giới tính Nam
  Email voxz.trung@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn GD hướng nghiệp
  Điểm số 4169 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trưng Vương Quy Nhơn
  Giới tính Nam
  Email nguoi_tuyet_qn5@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Điểm số 152 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mười Hai T Tvqn
  Giới tính Nam
  Email muoihaittvqn@yahoo.com
  Website http://12ttvqn.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 391336 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Kim Hảo
  Giới tính Nam
  Email dohaotv67@yahoo.com
  Website http://violet.vn/dohaotv67
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Ngữ văn, Âm nhạc
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Khánh Linh
  Giới tính Nam
  Email khanhlinhtvqn@yahoo.com
  Website http://violet.vn/khanhlinhtvqn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 27165 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn An Trung
  Giới tính Nam
  Email haiaubien43@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
  Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
  Tỉnh/thành Bình Định
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)