Hiện tượng nhiệt điện

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Thị Trúc Linh
Ngày gửi: 09h:39' 12-03-2010
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
Bài 18: Hiện tượng nhiệt điện.
Hiện tượng siêu dẫn
Vật lý 11 (nâng cao)
GVTH: Đàm Thị Trúc Linh
Bài 18: Hiện tượng nhiệt điện.
Hiện tượng siêu dẫn
1. Hiện tượng nhiệt điện
Cặp nhiệt điện. Dòng nhiệt điện
1. Hiện tượng nhiệt điện
a) Cặp nhiệt điện. Dòng nhiệt điện
Tiến hành thí nghiệm:
Kết luận:
-Dòng điện sinh ra do sự chênh lệch giữa 2 mối hàn A, B khác nhau gọi là dòng nhiệt điện
-Suất điện động sinh ra dòng nhiệt điện trong mạch gọi là suất điện động nhiệt điện
-Dụng cụ có cấu tạo như trên gọi là cặp nhiêt điện.
*Hiện tượng nhiệt điện: là hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong mạch kín gồm hai vật dẫn khác nhau khi giữ hai mối hàn ở hai nhiệt độ khác nhau
Bài 18: Hiện tượng nhiệt điện.
Hiện tượng siêu dẫn
1. Hiện tượng nhiệt điện
Cặp nhiệt điện. Dòng nhiệt điện
Biểu thức của suất điện động nhiệt điện
1. Hiện tượng nhiệt điện
b) Biểu thức của suất điện động nhiệt điện

mA
` ` ` ` ` ` ` ` ` `
Dây đồng
Dây constantan
THÍ NGHIỆM VỀ DÒNG NHIỆT ĐIỆN
Kim điện kế bị lệch
Kim điện kế bị lệch chứng tỏ điều gì?
Kết luận:
-Trong mạch xuất hiện dòng điện và được gọi là dòng nhiệt điện.
-Suất điện động sinh ra dòng nhiệt điện trong mạch gọi là suất điện động nhiệt điện
Thế nào là dòng nhiệt điện?
Trong mạch có dòng điện chứng tỏ tồn tại đại lượng nào?
Thế nào là hiện tượng nhiệt điện?
Một số gái trị của hệ số nhiệt điện động với một số cặp kim loại
Bài 18: Hiện tượng nhiệt điện.
Hiện tượng siêu dẫn
1. Hiện tượng nhiệt điện
Cặp nhiệt điện. Dòng nhiệt điện
Biểu thức của suất điện động nhiệt điện
Ứng dụng của cặp nhiệt điện
1. Hiện tượng nhiệt điện
c) Ứng dụng của cặp nhiệt điện
Nhiệt kế nhiệt điện: là cặp nhiệt điện có thể đo nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp
Pin nhiệt điện: gồm nhiều cặp nhiệt điện ghép lại với nhau.
Bài 18: Hiện tượng nhiệt điện.
Hiện tượng siêu dẫn
1. Hiện tượng nhiệt điện
Cặp nhiệt điện. Dòng nhiệt điện
Biểu thức của suất điện động nhiệt điện
Ứng dụng của cặp nhiệt điện
2. Hiện tượng siêu dẫn
2. Hiện tượng siêu dẫn
Cho biết đặc tính của của đường đặc tuyến vôn-ampe của điện trở dây tóc bóng đèn?
Có nhận xét gì về sự phụ thuộc của điện trở của kim loại vào nhiệt độ?
Thế nào là hiện tượng siêu dẫn?
Củng cố
Dòng điện sinh ra trong mạch điện kín gồm hai dây dẫn khác nhau
A
B
C
D
Dòng điện sinh ra do sự chênh lệch nhiệt độ ở hai đầu dây dẫn
Dòng điện sinh ra do sự chênh lệch giữa 2 mối hàn A, B khác nhau

Tất cả đều sai.
Câu 1: Dòng nhiệt điện là gì?
Cũng cố
Câu 2:Biểu thức của suất điện động nhiệt điện là?
D. Tất cả đều sai
C
B
A
D
Cũng cố
Câu 3: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về hiện tượng siêu dẫn
Khi nhiệt độ độ giảm đều thì điện trở của kim loại cũng giảm đều
Khi điện trở giảm đều thì giảm đột ngột đến giá trị bằng không.
Khi nhiệt độ giảm đều thì điện trở cảu kim loại tăng đều
Hiện tượng khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ nào đó, điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không.
C
B
A
D