Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hinh0638.jpg Sang4.jpg 0.TRACK10.mp3 0.TRACK09.mp3 0.TRACK08.mp3 0.TRACK07.mp3 0.TRACK06.mp3 0.TRACK05.mp3 0.TRACK04.mp3 0.TRACK03.mp3 0.TRACK02.mp3 0.TRACK01.mp3 Video.flv.flv 0.For-the-world-tomorrow-Seagames-22-Vietnam.flv 0.asean.swf 0.Khoi_10.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Hóa Học
  Giới tính Nam
  Email hoidongbomon@gmail.com
  Website http://violet.vn/dv3h
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 4297 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hóa Học
  Giới tính Nam
  Email hdbmhhqt@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Tuổi Trẻ Tân Lâm
  Giới tính Nam
  Email doanthpttanlamqt@gmail.com
  Website http://violet.vn/doanthpttanlam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 2598 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đoàn Trường Thpt Tân Lâm
  Giới tính Nam
  Email doantruongthpttanlam@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Thúy Hằng
  Giới tính Nữ
  Email thuyhang7689@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 671 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Quang Vinh
  Giới tính Nam
  Email lequangvinh75@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/lequangvinh75
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 12484 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Công Long
  Giới tính Nam
  Email lcngl20982@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 2058 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Đức Anh
  Giới tính Nam
  Email cuoctinhdonphuong_1990@yahoo.com
  Website http://clhsthpt.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 78 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thi Thanh Lai
  Giới tính Nữ
  Email ntlai76@yahoo.com
  Website http://violet.vn/huubinh71
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 3642 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Phú
  Giới tính Nam
  Email nvanphu1981@gmail.com
  Website http://violet.vn/nvanphu1981
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 13833 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thọ Dục
  Giới tính Nam
  Email Duc_tho2000@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 554 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Trọng Nghĩa
  Giới tính Nam
  Email tianho@ymail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Xuân Thanh Thảo
  Giới tính Nữ
  Email buon_lanh_mua_khoc_honeyk@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Xuân Thanh Thảo
  Giới tính Nữ
  Email tinhyeucaothuong2211@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hồ Hồng Thái
  Giới tính Nam
  Email nguyenhohongthai@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 1498 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Thành
  Giới tính Nam
  Email hiepsi_bitmat@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 96 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Ngọc Tài
  Giới tính Nam
  Email ngoctai2404@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 91 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Hồng Liên
  Giới tính Nữ
  Email danghonglien151@gmai.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 28 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Hồng Liên
  Giới tính Nữ
  Email danghonglien.thpttl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/danghonglien
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 23066 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Hong Son
  Giới tính Nam
  Email hongson_200622@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Tân Lâm
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 171 (Xem chi tiết)