THỜI GIAN LÀ VÀNG

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Thời tiết Lào Cai

LỜI CHÚC

Liên kết website

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • 5542110
  Họ và tên Lu Van Duong
  Giới tính Nam
  Email anhseyeu_anhtuan@yaoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  5807440
  Họ và tên Lưu Diệu Linh
  Giới tính Nữ
  Email princessalwaycry@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thu Thảo
  Giới tính Nữ
  Email p3haykh0c_vjaj@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đoàn Thanh Niên
  Giới tính Nam
  Email vietanh.thptso1bacha@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Việt Anh
  Giới tính Nam
  Email vietanh_thptbh1@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 62 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trình Tuấn Phương
  Giới tính Nữ
  Email vuongmanhcuongbp.bhlc@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 126 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Giàng Seo Đồng
  Giới tính Nam
  Email khanhphuongbacha@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vàng Thị Hạnh
  Giới tính Nữ
  Email nhatnguyet87tn@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Hóa học, Địa Lý
  Điểm số 559 (Xem chi tiết)

  2018951
  Họ và tên Nguyễn Thị Dung
  Giới tính Nữ
  Email lylytrang1911@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 692 (Xem chi tiết)

  5229007
  Họ và tên Tô Minh Huyền
  Giới tính Nữ
  Email huyenbaby95@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  5399253
  Họ và tên Trần Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Email nhuquynh1806@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Hải Đường
  Giới tính Nữ
  Email haiduongbh1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Hồng Xuân
  Giới tính Nữ
  Email hongxuanp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  5377216
  Họ và tên Phạm Hồng Sơn
  Giới tính Nam
  Email xe_om_tinhyeu_9999@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  378127
  Họ và tên Nguyễn Văn Phẩm
  Giới tính Nam
  Email motthoiyeuem_qn@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 1416 (Xem chi tiết)

  5224912
  Họ và tên Đặng Văn Cương
  Giới tính Nam
  Email cuonglan0984350229@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Email buinhuquynh1806@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Xuân Thủy
  Giới tính Nữ
  Email ngocthuybh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 28 (Xem chi tiết)

  5397020
  Họ và tên Vàng Thị Nguyệt
  Giới tính Nữ
  Email nguyet_lc@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Hải Anh
  Giới tính Nữ
  Email lichttbacha@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)