Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Photo
Họ và tên Lu Van Duong
Giới tính Nam
Email anhseyeu_anhtuan@yaoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lưu Diệu Linh
Giới tính Nữ
Email princessalwaycry@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thu Thảo
Giới tính Nữ
Email p3haykh0c_vjaj@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn Thanh Niên
Giới tính Nam
Email vietanh.thptso1bacha@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Việt Anh
Giới tính Nam
Email vietanh_thptbh1@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Tin học
Điểm số 61 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trình Tuấn Phương
Giới tính Nữ
Email vuongmanhcuongbp.bhlc@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Tin học
Điểm số 129 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Giàng Seo Đồng
Giới tính Nam
Email khanhphuongbacha@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vàng Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Email nhatnguyet87tn@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Hóa học, Địa Lý
Điểm số 591 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Dung
Giới tính Nữ
Email lylytrang1911@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 960 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Tô Minh Huyền
Giới tính Nữ
Email huyenbaby95@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Nhung
Giới tính Nữ
Email nhuquynh1806@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Hải Đường
Giới tính Nữ
Email haiduongbh1@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Hồng Xuân
Giới tính Nữ
Email hongxuanp@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Hồng Sơn
Giới tính Nam
Email xe_om_tinhyeu_9999@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Phẩm
Giới tính Nam
Email motthoiyeuem_qn@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1731 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Văn Cương
Giới tính Nam
Email cuonglan0984350229@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Nhung
Giới tính Nữ
Email buinhuquynh1806@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Xuân Thủy
Giới tính Nữ
Email ngocthuybh@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 30 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vàng Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Email nguyet_lc@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Hải Anh
Giới tính Nữ
Email lichttbacha@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)