THỜI GIAN LÀ VÀNG

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thời tiết Lào Cai

LỜI CHÚC

Liên kết website

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN Trường THPT số I Bắc Hà, năm học 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Dung
  Ngày gửi: 15h:29' 04-12-2012
  Dung lượng: 126.0 KB
  Số lượt tải: 201
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD&ĐT LÀO CAI
  TRƯỜNG THPT SỐ I BẮC HÀ
  THƯ VIỆN
  Số: 01/KHTV-THPT.BH1

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Bắc Hà, ngày 08 tháng 10 năm 2011
  
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN
  Trường THPT số I Bắc Hà, năm học 2011-2012

  Căn cứ vào quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;
  Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012;
  Căn cứ vào Hướng dẫn số 1122/SGD&ĐT-KHTC, ngày 01/10/2011 về Hướng dẫn thực hiện công tác Thư viện trường học năm học 2011-2012;
  Căn cứ vào Kế hoạch số 17/KH-THPT.BH1, ngày 15/9/2011 Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012;
  Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường THPT số I Bắc Hà.
  Thư viện trường THPT số I Bắc Hà xây dựng kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2011-2012 như sau:

  I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 VỪA QUA
  Năm học 2010 - 2011 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Nhà trường, Thư viện trường THPT số I Bắc Hà đã không ngừng cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình góp phần tích cực trong công tác thi đua đạt thành tích cao của giáo viên và học sinh trong trường trong việc giảng dạy và học tập.
  Công tác thư viện giữ một vai trò quan trọng trong nhà trường góp phần phục vụ tốt công tác dạy và học, cũng như các hoạt động khác của nhà trường. Đặc biệt trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tiếp cận các công nghệ khoa học khác trong đời sống của cán bộ GV và học sinh. Thư viện phải luôn là trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học. Tuy nhiên trong thực tế, công tác thư viện trường THPT số I Bắc Hà cũng có nhiều thuận lợi và khó khăn riêng. 
  1. Ưư điểm:
  Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sâu sát của BGH nhà trường, Thư viên Trường THPT số I Bắc Hà đã thể hiện được rõ vai trò và chức năng riêng, phục vụ tối ưu cho công tác dạy và học của nhà trường.
  Năm học 2010-2011 thư viện được đầu tư, bổ sung thêm quyển sách tham khảo tạo thêm vốn tài liệu cho thư viện càng phong phú.
  Trên cơ sở đó, sau khi kết thúc năm học 2010 - 2011 cán bộ thư viện cùng cán bộ phụ trách tổ hành chính đã bắt tay vào tiến hành kiểm kê sổ sách và vốn tài liệu có trong thư viện, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học mới 2011 - 2012 phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.
  Với tính chất là Thư viện trường trung học trong thời gian vừa qua cũng như trong những năm tới đây đã và sẽ bám sát chuyên môn của Nhà trường để từ đó
  chuẩn bị nguồn tài liệu cho giáo viên và học sinh mượn đạt hiệu quả cao nhất.
  2. Tồn tại:
  Trong năm vừa qua, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thư viện Nhà trường còn có những điểm chưa đạt và chưa thật sự nổi bật, cần có biện pháp khắc phục như:
  - Nhà trường chưa có phòng để làm thư viện, chưa có các cơ sở vật chất để đảm bảo cho hoạt động của thư viện.
  - Số đầu sách tham khảo quá ít, chưa xây dựng được Tủ sách đạo đức và tủ sách Pháp luật.
   
  II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM HỌC 2011 -2012
  1. Đặc điểm tình hình nhà trường.
  1.1. Về đội ngũ giáo viên:
  Tổng sô toàn trường có: 51 CBGV, trong đó:
  - Hiệu trưởng: 01 đ/c
  - Hiệu phó: 02 đ/c
  - Giáo viên giảng dạy: 43 đ/c
  - Kế toán: 01 đ/c
  - Văn thư- Thủ quỹ: 01 đ/c
  - Cán bộ thư viện: 01 đ/c
  - Bảo vệ: 01 đ/c
  - GV thiết bị: 01 đ/c
  1.2.Về học sinh:
  Tổng số học sinh: 726 em
  Số lớp: 19 lớp. Trong đó chia ra:

  Khối
  Số lớp
  Số lượng học sinh
  Ghi chú
  
  
  
  Tổng số
  Nữ
  Học sinh khuyết tật
  
  
  10
  07
  257
  92
  2
  01 lớp bán trú (40 HS)
  
  11
  06
  253
   
  Gửi ý kiến
  print