Lời chúc

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Các ý kiến mới nhất

HOA ĐẸP

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Thời tiết Lào Cai

  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  No_photo
  Họ và tên Đoàn Thanh Niên
  Giới tính Nam
  Email vietanh.thptso1bacha@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Việt Anh
  Giới tính Nam
  Email vietanh_thptbh1@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 62 (Xem chi tiết)

  2018951
  Họ và tên Nguyễn Thị Dung
  Giới tính Nữ
  Email lylytrang1911@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 319 (Xem chi tiết)

  2765825
  Họ và tên Nguyễn Việt Anh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vietanhthptbh1/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2740634
  Họ và tên Hoàng Thanh
  Giới tính Nam
  Email hoangthanhdonganh@yahoo.com
  Website http://violet.vn/hoangthanhdonganh/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 13090 (Xem chi tiết)

  3378482
  Họ và tên Nguyễn Anh Đức
  Giới tính Nam
  Email anhducbh123@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  2741441
  Họ và tên Lý Hiền
  Giới tính Nữ
  Email lyhienbh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 1510 (Xem chi tiết)

  2307890
  Họ và tên Vũ Trung Hiếu
  Giới tính Nam
  Email trunghieuhb1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 6161 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hà Thị Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Email halananha1@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vàng Văn Mạnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Huy Dũng
  Giới tính Nam
  Email phamdung8283@mail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 849 (Xem chi tiết)

  5397040
  Họ và tên Nguyễn Thị Tâm
  Giới tính Nữ
  Email thanhtambhlc@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Huân
  Giới tính Nữ
  Email nguyenhuanthptso1bacha@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  5330954
  Họ và tên Phạm Xuân Công
  Giới tính Nam
  Email mr_map_bhlc@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Khánh Chi
  Giới tính Nữ
  Email chithpts01@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 27 (Xem chi tiết)

  5396985
  Họ và tên Mai Xuân
  Giới tính Nữ
  Email maixuanbh1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Mạnh Cường
  Giới tính Nam
  Email hoangcuongthptso1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vũ Thanh Lịch
  Giới tính Nam
  Email thanhlich_lc@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 4899 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thanh Huyền
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthanhhuyenbhlc@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đỗ Lan Pương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
  Quận/huyện Huyện Bắc Hà
  Tỉnh/thành Lào Cai
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 79 (Xem chi tiết)

  Website của thầy Phạm Huy Dũng - Học tập trực tuyến môn Vật lý

  TIN TỨC 24 GIỜ

  DANH NGÔN

  Lấy Code

  TRUYỆN CƯỜI