Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Auld_Lang_Syne_Hit_Boney_M_Nghe_Tai_Bai_Hat_MP3_320_kbps__34934.mp3 Phim_su_noi.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Hồ Đình Thường
  Giới tính Nam
  Email thuong_vpt@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 471 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tuấn Khôi
  Giới tính Nam
  Email suicao_khoailang@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thái An
  Giới tính Nữ
  Email nguyethithaian2008@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 7375 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn An Đức
  Giới tính Nam
  Email maiyeuem_laanh@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đậu Thị Thảo
  Giới tính Nữ
  Email hotboy_huachungtinhminhem_yeu@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hà
  Giới tính Nữ
  Email tieuha1010@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 34914 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Phan Chung
  Giới tính Nam
  Email chungql4@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 72 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Hoàng Giáp
  Giới tính Nam
  Email danghoanggiap@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Văn Tuấn
  Giới tính Nam
  Email vannang113@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 83 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Quang Vinh
  Giới tính Nam
  Email hoquangvinh@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 83 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Huân
  Giới tính Nam
  Email nguyenvanhuanql4@gmail.com
  Website http://violet.vn/huanql4
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 89725 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thanh Hương
  Giới tính Nữ
  Email tanhuong_37d@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 390 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Trương Xuân Sơn
  Giới tính Nam
  Email Anhsonql4@gmail.com
  Website http://violet.vn/xuansonql4
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 315 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Văn Tân
  Giới tính Nam
  Email tanvv.ql4@nghean.edu.vn
  Website http://violet.vn/vutanql4
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 3323 (Xem chi tiết)