Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mp3 Phim_su_noi.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Trường THPT Quỳnh Lưu 4.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  377391
  Họ và tên Vũ Văn Tân
  Giới tính Nam
  Email vutan37d@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/vutanql4/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 3088 (Xem chi tiết)

  798601
  Họ và tên ThS. Trương Xuân Sơn
  Giới tính Nam
  Email Anhsonql4@gmail.com
  Website http://violet.vn/xuansonql4/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 270 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thanh Hương
  Giới tính Nữ
  Email tanhuong_37d@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 373 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Huân
  Giới tính Nam
  Email huanhuong@yahoo.com
  Website http://violet.vn/huanql4/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 68521 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Quang Vinh
  Giới tính Nam
  Email hoquangvinh@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 83 (Xem chi tiết)

  1466959
  Họ và tên Hồ Văn Tuấn
  Giới tính Nam
  Email vannang113@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 83 (Xem chi tiết)

  1461858
  Họ và tên Đặng Hoàng Giáp
  Giới tính Nam
  Email danghoanggiap@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Phan Chung
  Giới tính Nam
  Email chungql4@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 72 (Xem chi tiết)

  419647
  Họ và tên Nguyễn Thị Hà
  Giới tính Nữ
  Email tieuha1010@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 21711 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đậu Thị Thảo
  Giới tính Nữ
  Email hotboy_huachungtinhminhem_yeu@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3958068
  Họ và tên Nguyễn An Đức
  Giới tính Nam
  Email maiyeuem_laanh@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thái An
  Giới tính Nữ
  Email nguyethithaian2008@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 4239 (Xem chi tiết)

  1842627
  Họ và tên Nguyễn Tuấn Khôi
  Giới tính Nam
  Email suicao_khoailang@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Đình Thường
  Giới tính Nam
  Email thuong_vpt@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 458 (Xem chi tiết)