Tài nguyên

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Quỳnh Lưu 3.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  452481
  Họ và tên Trần Bình Trọng
  Giới tính Nam
  Email tbtvpt1808@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 50 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Thành
  Giới tính Nam
  Email thanh_hoa_346@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 37 (Xem chi tiết)

  992444
  Họ và tên Hoàng Danh Hùng
  Giới tính Nam
  Email hl7987@yahoo.com
  Website http://violet.vn/hoangdanhhung-ql3/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 49026 (Xem chi tiết)

  33068
  Họ và tên Nguyễn Văn Thìn
  Giới tính Nam
  Email nguyenthinql3@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/kaka007/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 6862 (Xem chi tiết)

  1496605
  Họ và tên Trần Văn Dũng
  Giới tính Nam
  Email pet_dung-1994@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  1496612
  Họ và tên Trần Văn Dũng
  Giới tính Nam
  Email pet_dung_1994@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Ngọc
  Giới tính Nam
  Email lengoc.ql3@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 293 (Xem chi tiết)

  1822237
  Họ và tên Hồ Thế Pháp
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 795 (Xem chi tiết)

  3565413
  Họ và tên Hồ Xuân Quế
  Giới tính Nam
  Email qydatme@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2747256
  Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email tuanken92@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 432 (Xem chi tiết)

  2075834
  Họ và tên Nguyễn Văn Vĩnh
  Giới tính Nam
  Email vinhpc_kd@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1968652
  Họ và tên Nguyễn Thị Chuyên
  Giới tính Nữ
  Email quangqilyt@yahoo.com.vn
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Bảo Chinh
  Giới tính Nam
  Email baochinh20@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4803622
  Họ và tên Nguyễn Thị Thương
  Giới tính Nữ
  Email thuong96@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 86 (Xem chi tiết)

  46973
  Họ và tên Hồ Minh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email Tuanchaungoc@yahoo.com
  Website http://violet.vn/hominhtuanql3/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 12158 (Xem chi tiết)

  4823955
  Họ và tên Hồ Thị Thơm
  Giới tính Nữ
  Email thom4mat@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)