Photo
Họ và tên ThS. Phan Văn Cường
Giới tính Nam
Email cuongpdl@gmail.com
Website http://violet.vn/cuongpdl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Đăng Lưu
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 12069 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thái Duy Phong
Giới tính Nam
Email phongtinc3pdl@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Đăng Lưu
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Điểm số 6483 (Xem chi tiết)