Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Cảnh đẹp Việt Nam

L_IMAGE
L_IMAGE

Photo
Họ và tên Trần Văn Hòa Lai
Giới tính Nam
Email hoalai_handsome@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 3139 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huỳnh Đức Duy
Giới tính Nam
Email heocuconnkhang@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1640 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huỳnh Đức Duy
Giới tính Nam
Email khanhhavyduy@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 96 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng Vy
Giới tính Nữ
Email binbinkhang@live.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoàng Vy
Giới tính Nữ
Email nthvy.c3pbchau@khanhhoa.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 15718 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Đức Duy
Giới tính Nam
Email huynhducduy@hotmail.com
Website http://violet.vn/huynhducduy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Tin học
Điểm số 2035 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Diệu Huyền
Giới tính Nữ
Email tanhuyen2007@yahoo.com
Website http://violet.vn/tanhuyen2007
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Tin học, Tin học
Điểm số 185 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Admin Pbchau
Giới tính Nam
Email c3pbchau@khanhhoa.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trường Giang
Giới tính Nam
Email ntgiang10@gmail.com
Website http://violet.vn/ntgiang10
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 131 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên H X Hưng
Giới tính Nam
Email luufile09@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 81 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ X Hưng
Giới tính Nam
Email hungcr@gmail.com
Website http://violet.vn/hungcr
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 135 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Hồng Phước
Giới tính Nữ
Email hphuoc_pbc@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Thành Tựu
Giới tính Nam
Email Lethanhtinbk@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 4533 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
Giới tính Nam
Email nguyen_van_nhan60@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
Giới tính Nam
Email hoc.nguyen.123@gmail.com
Website http://vannhan123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 8100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Ái Linh
Giới tính Nữ
Email ailinhbui@yahoo.com
Website http://violet.vn/ailinhbui
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1152 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Mỹ
Giới tính Nữ
Email hothimy_91@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 83 (Xem chi tiết)