Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Cảnh đẹp Việt Nam

L_IMAGE
L_IMAGE

Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử của Trường THPT Phan Bội Châu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Mỹ
Giới tính Nữ
Email hothimy_91@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 83 (Xem chi tiết)

111655
Họ và tên Bùi Ái Linh
Giới tính Nữ
Email ailinhbui@yahoo.com
Website http://violet.vn/ailinhbui/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1016 (Xem chi tiết)

753148
Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
Giới tính Nam
Email hoc.nguyen.123@gmail.com
Website http://vannhan123.violet.vn/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 7459 (Xem chi tiết)

1383481
Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
Giới tính Nam
Email nguyen_van_nhan60@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Thành Tựu
Giới tính Nam
Email chtindat@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 4328 (Xem chi tiết)

1418688
Họ và tên Huỳnh Thị Hồng Phước
Giới tính Nữ
Email hphuoc_pbc@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

3780
Họ và tên Hồ X Hưng
Giới tính Nam
Email hungcr@gmail.com
Website http://violet.vn/hungcr/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 140 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên H X Hưng
Giới tính Nam
Email luufile09@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 81 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trường Giang
Giới tính Nam
Email ntgiang10@gmail.com
Website http://violet.vn/ntgiang10/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 95 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Admin Pbchau
Giới tính Nam
Email c3pbchau@khanhhoa.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Diệu Huyền
Giới tính Nữ
Email tanhuyen2007@yahoo.com
Website http://violet.vn/tanhuyen2007/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Tin học, Tin học
Điểm số 122 (Xem chi tiết)

1745510
Họ và tên Huỳnh Đức Duy
Giới tính Nam
Email huynhducduy@hotmail.com
Website http://violet.vn/huynhducduy/
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1827 (Xem chi tiết)

2324282
Họ và tên Nguyễn Thị Hoàng Vy
Giới tính Nữ
Email nthvy.c3pbchau@khanhhoa.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 11531 (Xem chi tiết)

1723843
Họ và tên Nguyễn Hoàng Vy
Giới tính Nữ
Email binbinkhang@live.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huỳnh Đức Duy
Giới tính Nam
Email khanhhavyduy@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Điểm số 93 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huỳnh Đức Duy
Giới tính Nam
Email heocuconnkhang@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1430 (Xem chi tiết)

970446
Họ và tên Trần Văn Hòa Lai
Giới tính Nam
Email hoalai_handsome@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 2864 (Xem chi tiết)