Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Phạm Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Email thanhndm@gmail.com
  Website http://violet.vn/thanhndm
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 11812 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Quốc Tuấn
  Giới tính Nam
  Email tuantuandieu74@yahoo.com.vn
  Website http://tuandieundm.violet.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 1085 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Đăng Quyền
  Giới tính Nam
  Email diachiao091@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 5455 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Hồ Đức Vượng
  Giới tính Nam
  Email hoducvuong@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 3922 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên NGND. Phạm Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Email xuanthanh12b_0405@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 21 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Đình Tuấn
  Giới tính Nam
  Email tttrandinhtuan92@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bá Uyn
  Giới tính Nam
  Email sunflower.yuri@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên T T T
  Giới tính Nữ
  Email tinhbanxanh219@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 0 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Hoàng Thị Nguyệt
  Giới tính Nữ
  Email goldau9999@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Đức Vượng
  Giới tính Nam
  Email vtducanh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 5537 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Phương
  Giới tính Nam
  Email hongphuong83na@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 29 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Hùng
  Giới tính Nam
  Email hungcuc2807@gmail.com
  Website http://violet.vn/hungcuc2807
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 1175 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Quang Vinh
  Giới tính Nam
  Email dhoquangvinh@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/hoquangvinh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 700 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Thư
  Giới tính Nữ
  Email maianhthu1984@gmail.com
  Website http://maianhthu1984.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 48338 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email thangthuql@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/thaominh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 17516 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lai The Quang
  Giới tính Nam
  Email quanglt1965@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/quanglt1965
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 3386 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Đức Mậu
  Giới tính Nam
  Email c3nguyenducmauquynhluu@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đậu Thị Tú
  Giới tính Nữ
  Email thanhtu188257@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 85 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Phan Hoài Thanh
  Giới tính Nam
  Email thanhtu257188@yahoo.com
  Website http://thanhtu257188.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 23684 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Chu Văn Hải
  Giới tính Nam
  Email quanghai888@gmail.com
  Website http://violet.vn/quanghai888
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 281 (Xem chi tiết)