No_photof
Họ và tên Hồ Thị Thu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hothu7869
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 97 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Nguoi_VietNam123
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hà Thị Thanh Nhàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Quang Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Vân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học
Điểm số 21523 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Hải Vân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học
Điểm số 87 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vũ Văn Hán
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Công nghệ, Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 414 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1185 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Chiến Bình
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/binh09061973
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học
Điểm số 9661 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tucha
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngữ văn, Tin học
Điểm số 3624 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Duy Thuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duythuangl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 5204 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Tuấn
Giới tính Nam
Website http://thpt-nct-gl.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 2218 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ban Quản Trị
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 123 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Chiến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenvanchiengl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 236 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/letuan1681
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Tin học
Điểm số 2303 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Vũ Hoài An
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Hoaiannct
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 9098 (xem chi tiết)