Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Sỹ Khang
Giới tính Nam
Email khang1032000@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Trường An
Giới tính Nữ
Email nguyenthitruongan123@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Minh Trung
Giới tính Nam
Email tranminhtrungktnn2007@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 7020 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Email rubi201110@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Tấn Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Văn Buônh
Giới tính Nam
Email dangbuonhngt@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Cao Trí
Giới tính Nam
Email caotri1402@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 88 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Thắng
Giới tính Nam
Email xuanthang0@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 1749 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Mạnh Tuyên
Giới tính Nam
Email manhtuyen_ngt@yahoo.com
Website http://violet.vn/manhtuyen_ngt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 1674 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn Văn Phước
Giới tính Nam
Email phuocngt09@yahoo.com.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Phước Thạnh
Giới tính Nam
Email kimngan_tn86@yahoo.com
Website http://violet.vn/phuocthanh1911
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Thị Thu Vân
Giới tính Nữ
Email may85127@yahoo.com
Website http://violet.vn/may85127
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 76 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Văn Tra
Giới tính Nam
Email DOVANTRA@GMAIL.COM
Website http://violet.vn/TRA099
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 4046 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyên Hoai Phuc
Giới tính Nam
Email phuc_single@yahoo.com
Website http://violet.vn/phuc_single
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 10726 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Nhàn
Giới tính Nam
Email 4eyes1999@gmail.com
Website http://violet.vn/nhanngt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 11012 (Xem chi tiết)