THPT Nghĩa Hưng A - NĐ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Nghĩa Hưng A - Nam Định
  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  No_photof
  Họ và tên mai thi hoai
  Giới tính Nữ
  Email maihoainha@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 1487 (Xem chi tiết)

  6068319
  Họ và tên Tạ Thị Hoài Thu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đỗ Ngọc Hoa
  Giới tính Nữ
  Email a1k50nghiahunga@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 5110 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
  Giới tính Nữ
  Email luuhao1001@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  4496542
  Họ và tên Vũ Văn Bắc
  Giới tính Nam
  Email hoangtusumita@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 1534 (Xem chi tiết)

  3641670
  Họ và tên Hoàng Thị Trang
  Giới tính Nữ
  Email hoangtrang0312@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 2957 (Xem chi tiết)

  5068832
  Họ và tên Trương Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Email phonglan01121991@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 1153 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Điệp
  Giới tính Nam
  Email nguyendiepnha@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 972 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đoàn Thị Thu Huyền
  Giới tính Nữ
  Email sd20264.unza@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 24 (Xem chi tiết)

  4425699
  Họ và tên Lê Quy
  Giới tính Nam
  Email quyn19@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vũ Ngọc Khái
  Giới tính Nam
  Email mecury.2001@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 24970 (Xem chi tiết)

  3454434
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Nam
  Giới tính Nam
  Email namnguyenngoc55@yahoo.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3723855
  Họ và tên ThS. Đỗ Văn Dũng
  Giới tính Nam
  Email dovandungx@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 710 (Xem chi tiết)

  951004
  Họ và tên Đào Thị Thu Trang
  Giới tính Nữ
  Email xucxaccuamuathu@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  3647872
  Họ và tên Minh Dung
  Giới tính Nam
  Email hvd_0985526736@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/hoangminhdung2010
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Điệp
  Giới tính Nam
  Email nguyenvandiepns@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1057 (Xem chi tiết)

  666048
  Họ và tên Bùi Huyền
  Giới tính Nữ
  Email buihuyenbao@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 3636 (Xem chi tiết)

  3405805
  Họ và tên Vũ Tuấn Kiệt
  Giới tính Nam
  Email kiet181095@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 5654 (Xem chi tiết)

  1375751
  Họ và tên Khương Trung Đức
  Giới tính Nam
  Email wonderfullove_k54@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Điểm số 793 (Xem chi tiết)

  2069801
  Họ và tên Vũ Thị Thanh
  Giới tính Nữ
  Email thanh.tinb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghĩa Hưng A
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
  Tỉnh/thành Nam Định
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 40 (Xem chi tiết)