Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điểm báo online

  giao an 11 chuong 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tấn Đạt
  Ngày gửi: 14h:44' 30-09-2009
  Dung lượng: 309.0 KB
  Số lượt tải: 180
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 5: HIĐROCACBON NO

  Tiết 37
  ANKAN
  Ngày soạn:
  I. MỤC TIÊU Ngày dạy:
  1- Kiến thức
  HS biết:
  - Sự hình thành liên kết và cấu trúc không gian của ankan
  - Gọi tên các ankan với mạch chính không quá 10 nguyên tử cacbon
  - Công thức chung của dãy đồng đẳng metan (ankan)
  HS hiểu:
  - Cách gọi tên đối với ankan mạch không phân nhánh, mạch nhánh
  2- Kĩ năng:
  Rèn luyện HS kỹ năng viết các đồng phân cấu tạo của ankan và gọi tên ankan.
  II- CHUẨN BỊ
  1- Giáo viên: + Giấy roki
  + Hệ thống câu hỏi và bài tập củng cố
  Học sinh:
  Xem lại bài phân loại và cách gọi tên hợp chất hữu cơ, đọc trước bài ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp.
  III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  Ổn định lớp
  Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
  Gọi 1 học sinh kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi: Đồng phân là gì? Đồng đẳng là gì ? Cho ví dụ
  Em hãy chứng tỏ rằng C3H8 là đồng đẳng của CH4.
  3- Giảng bài mới
  Thời gian
  Nội dung
  Hoạt động của giáo viên
  Hoạt động của học sinh
  
  
  HĐ1

  5 phút


  HĐ2

  5 phút
  
  *Một số khái niệm:
  + Hyđrocacbon là loại chất chỉ chứa cacbon và hiđro
  + Hyđrocacbon no là loại hiđrocacbon chỉ có các liên kết đơn trong phân tử
  +Gốc hyđrocacbon là phần còn lại của phân tử hiđrocacbon sau khi bớt đi một số nguyên tử H

  ANKAN
  *Khái niệm: Ankan là những hyđrocacbon no, không có mạch vòng

  I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN
  1- Đồng đẳng
  Ankan:CH4(mêtan),C2H6,C3H8,C4H10…hợp thành dãy đồng đẳng của metan.
  Công thức chung: CnH2n+2 (n≥1)


  - Vào bài mới bằng câu hỏi:
  + Hiđrocacbon là gì?
  + Hiđrocacbon no là gì?
  + Gốc hiđrocacbon là gì ?
  - Hỏi: Ankan là những hợp chất như thế nào ?

  - GV cho một loạt các ankan đồng đẳng của metan.

  - Yêu cầu học sinh nêu công thức phân tử tổng quát của ankan
  

  Học sinh chú ý theo dõi và trả lời các câu hỏi của giáo viên
  - Học sinh trả lời.


  - Học sinh xem các ví dụ.

  - Từ các ví dụ, học sinh khái quát công thức phân tử của ankan
  
  
  HĐ3


  5 phút


  HĐ4  10 phút  HĐ5

  10 phút
  
  2- Đồng phân
  *Bậc của cacbon:
  Bậc của một nguyên tử C ở phân tử ankan bằng số nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nó.
  + Ankan mà phân tử chỉ chứa C bậc I và C bậc II là ankan không phân nhánh.
  + Ankan mà phân tử có chứa C bậc III và C bậc IV là ankan phân nhánh.

  * Đồng phân:
  Ankan có đồng phân mạch cacbon:
  Ankan từ C4H10 trở lên mới có đồng phân mạch cacbon (đồng phân mạch không phân nhánh, mạch phân nhánh )
  VD: Viết CTCT các đồng phân của ankan C4H10,C5H12
  *C4H10:
  CH3 - CH2 - CH2 - CH3
  CH3 - CH(CH3)CH3
  *C5H12:
  CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
  CH3 - CH(CH3)CH2 - CH3
  CH3 - C(CH3)CH3


  II- DANH PHÁP
  1- Ankan không phân nhánh
  Bảng 5.1 (SGK) Tên 10 ankan và nhóm ankyl không phân nhánh đầu tiên
  2- Ankan phân nhánh ( theo IUPAC)


  * Cách gọi tên:
  - Chọn mạch cacbon dài nhất và có nhiều nhánh hơn làm mạch chính.
  - Đánh số thứ tự cacbon mạch chính bắt từ phía gần nhánh hơn.
  - Gọi tên :số chỉ vị trí nhánh +tên nhánh+tên mạch chính + an.
  VD: CH3CH2CH2CH(CH3)2
  * Chú ý :
  - Nếu có nhiều nhánh giống nhau ta dùng tiếp đầu đi (2 nhánh), tri (3 nhánh), tetra (4 nhánh)…
  - Nếu có nhiều nhánh ankyl khác nhau ta gọi theo trình tự: a,b,c…
  VD: CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH3
  CH3CH(CH3)CH(C2H5)CH2CH3
  - Giới thiệu cho học sinh nắm khái niệm bậc cacbon.
  - Cho ví dụ công thức cấu tạo của một số ankan và yêu cầu học
   
  Gửi ý kiến