Gốc > Mục:Kho phần mềm tin học >
title:CD key violet 1.7 cua truong
date:07-07-2010
sender:Lường Văn Đông
source:
type:doc
Mã kích hoạt Phần mềm Violet 1.7 của trường THPT Mường ChiềngChỳc quý nõng thành cụng VIOLET lờn phiờn 1.6 Mó kớch quý là:
E81A-3B77-43A3-13C1-DF27-0786-C365-1A13 Quý cú mó kớch này để cài Violet trờn mỏy tớnh : THPT