Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  5076813
  Họ và tên Nguyễn Thị Bé
  Giới tính Nữ
  Email soccon_nongtinh_khoua_8291@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3960696
  Họ và tên Trần Thị Dung
  Giới tính Nữ
  Email baby_motmi2000@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  5251291
  Họ và tên Trieu Hai Long
  Giới tính Nam
  Email long_b2@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  5155933
  Họ và tên Long Khánh
  Giới tính Nam
  Email curi3007@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/loptoi_lhp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 16686 (Xem chi tiết)

  2953193
  Họ và tên ThS. Hồ Xuân Thắng
  Giới tính Nam
  Email xuanthanglhp@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 3286 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Hoàng
  Giới tính Nam
  Email vanhoang38143@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1895351
  Họ và tên Lê Nguyên Thịnh
  Giới tính Nam
  Email lnt0412@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 8239 (Xem chi tiết)

  1206326
  Họ và tên Lê Nguyên Thịnh
  Giới tính Nam
  Email lenguyenhungthinh@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 97 (Xem chi tiết)

  2225122
  Họ và tên Long Văn Bột
  Giới tính Nam
  Email longvanbot@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Email huong77lhp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  74948
  Họ và tên Trần Khánh Long
  Giới tính Nam
  Email khanhlong2905@gmail.com
  Website http://violet.vn/curi307
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 35467 (Xem chi tiết)

  1358821
  Họ và tên ThS. Nguyễn Hữu Cho
  Giới tính Nam
  Email nguyenhuucho@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/huucho2009
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1314956
  Họ và tên Trần Khắc Hải
  Giới tính Nam
  Email haitran27@gmail.com
  Website http://violet.vn/trankhachai
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1810 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Ngọc Dũng
  Giới tính Nam
  Email ngocdunglhp@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ngocdungsp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 125 (Xem chi tiết)

  1256487
  Họ và tên Lê Thị Kim Hòa
  Giới tính Nữ
  Email kimhoa_lhp@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/edehoa
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Vũ
  Giới tính Nam
  Email lehongphongdaklak@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  74561
  Họ và tên Nguyễn Quốc Vũ
  Giới tính Nam
  Email quocvu@lhpdl.edu.vn
  Website http://violet.vn/quocvulhp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Huyện Krông Pak
  Tỉnh/thành Đắk Lắk
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 25992 (Xem chi tiết)