Thời gian

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  GA chương nguyên tử

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Suu tam
  Người gửi: Trần Văn Trung (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:45' 13-06-2010
  Dung lượng: 159.6 KB
  Số lượt tải: 188
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần 5 9
  Bài 5: CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ
  I. Mục tiêu:
  1. Kiến thức:
  - HS biết quy luật sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố hóa học.
  - Đặc điểm và vai trò của các electron lớp ngoài cùng trong việc xác định tính kim loại, phi kim của nguyên tố.
  2. Kĩ năng:
  Viết cấu hình electron của các nguyên tử nguyên tố.
  II. Chuẩn bị:
  HS: ôn lại các khái niệm lớp, phân lớp, số e tối đa trong lớp, phân lớp.
  III. Tiến trình dạy học:
  Kiểm tra bài cũ: Làm bài 6 trang 22 SGK
  Hoạt động:
  động của GV và HS
  dung
  
  đông 1:
  GV: - Ở trạng thái cơ bản các e chiếm các mức năng lượng như thế nào?
  - Các phân lớp được sắp xếp theo mức năng lượng tăng hay giảm?
  - Hướng dẫn học sinh viết sự sắp xếp các phân lớp theo qui tắc Lekcopki.
  HS: quan sát hình 1.10 và trả lời.
  Hoạt động 2:
  GV: - Cấu hình e được định nghĩa như thế nào?
  - Để viết được cấu hình e ta có những qui ước gì?
  - Số e tối đa ở mỗi phan lớp là bao nhiêu?
  - Các phân lớp s,p,d,f có thể chứa bao nhiêu electron?
  - Khi viết cấu hình e cần làm theo các bước nào?
  - Viết cấu hình e của các nguyên tử sau: 13Al; 23V? hướng dẫn HS viết theo mức năng lượng rồi sau dó mới sắp theo lớp.
  HS: trả lời và viết cấu hình.
  ( Hương dẫn HS cách viết gọn cấu hình e)  Hoạt động 3:
  GV: - Thế nào là nguyên tố s, p, d, f?
  - Hướng dẫn HS cách xác định nguyên tố: để xác định nguyên tố đó thuộc nguyên tố s, p, d, f ta cần căn cứ vào số e cuối cùng điền vào phân lớp nào ( phân lớp e theo mức năng lượng)
  - Viết cấu hình e của các nguyên tố sau: 26Fe; 12Mg; 15P.
  - Các nguyên tố trên nguyên tố nào thuộc nguyên tố s, ,p,d, f?
  HS: viết cấu hình e và trả lời.

  Hoạt động 4:
  GV: - Viét cấu hình electron của các nguyên tử có kí hiệu sau: 7N, 11Na, 14Si, 17Cl, 18Ar, 20Ca. ( cho 3 HS lên viết cấu hình e)
  - Xác định các nguyên tố trên thuộc nguyên tố s, p, d, f ?
  - Xác định số e trên mỗi lớp e của các nguyên tử trên?
  - Từ cấu hình e của các nguyên tử trên, nguyên tử nguyên tố nào có phân lớp e ngoài cùng bão hòa, bán bão hòa?
  HS: viết cấu hình e và trả lời.
  Hoạt động 5:
  GV: - Xác định lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên?
  - Các nguyên tử trên có số e lớp ngoai cùng là bao nhiêu?
  - Electron lớp ngoài cùng có đặc điểm gì?
  - Từ cấu hình e của 20 nguyên tố đầu. xác định nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm?
  - Từ cấu hình e của các nguyên tố trên xác định nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm?
  HS: trả lời.

  I. tự các mức năng lượng trong nguyên tử:
  - Ở trạng thái cơ bản các e chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.
  - Thứ tự sắp xếp các phân lớp theo chiều tăng mức năng lượng: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s….
  II. Cấu hình eletron của nguyên tử:
  1. Cấu hình electron của nguyên tử:
  - ĐN: cấu hình e nguyên tử biểu diễn sự phân bố e trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.
  - Quy ước cách viết cấu hình e của nguyên tử:
  + Số thứ tự lớp e ghi bằng số: 1, 2, 3, …
  + Phân lớp ghi bằng chữ cái thường: s,p,d,f…
  + Số e trong mỗi phân lớp được ghi phía trên bên phải của phân lớp: s2, p6, d2, …
  - Các bước viết cấu hình e của nguyên tử:
  Bước 1: Xác định số e của nguyên tử.
  Bước 2: Phân bố các e trên các phân lớp theo chiều tăng mức năng lượng và tuân theo qui tắc số e tối đa trong một phân lớp.
  Bước 3: Sau đó sắp các phân lớp theo các lớp khác nhau.
  VD: Cấu hình
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print