GA chương nguyên tử

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Suu tam
Người gửi: Trần Văn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:45' 13-06-2010
Dung lượng: 159.6 KB
Số lượt tải: 160
Số lượt thích: 0 người
Tuần 5 9
Bài 5: CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS biết quy luật sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố hóa học.
- Đặc điểm và vai trò của các electron lớp ngoài cùng trong việc xác định tính kim loại, phi kim của nguyên tố.
2. Kĩ năng:
Viết cấu hình electron của các nguyên tử nguyên tố.
II. Chuẩn bị:
HS: ôn lại các khái niệm lớp, phân lớp, số e tối đa trong lớp, phân lớp.
III. Tiến trình dạy học:
Kiểm tra bài cũ: Làm bài 6 trang 22 SGK
Hoạt động:
động của GV và HS
dung

đông 1:
GV: - Ở trạng thái cơ bản các e chiếm các mức năng lượng như thế nào?
- Các phân lớp được sắp xếp theo mức năng lượng tăng hay giảm?
- Hướng dẫn học sinh viết sự sắp xếp các phân lớp theo qui tắc Lekcopki.
HS: quan sát hình 1.10 và trả lời.
Hoạt động 2:
GV: - Cấu hình e được định nghĩa như thế nào?
- Để viết được cấu hình e ta có những qui ước gì?
- Số e tối đa ở mỗi phan lớp là bao nhiêu?
- Các phân lớp s,p,d,f có thể chứa bao nhiêu electron?
- Khi viết cấu hình e cần làm theo các bước nào?
- Viết cấu hình e của các nguyên tử sau: 13Al; 23V? hướng dẫn HS viết theo mức năng lượng rồi sau dó mới sắp theo lớp.
HS: trả lời và viết cấu hình.
( Hương dẫn HS cách viết gọn cấu hình e)Hoạt động 3:
GV: - Thế nào là nguyên tố s, p, d, f?
- Hướng dẫn HS cách xác định nguyên tố: để xác định nguyên tố đó thuộc nguyên tố s, p, d, f ta cần căn cứ vào số e cuối cùng điền vào phân lớp nào ( phân lớp e theo mức năng lượng)
- Viết cấu hình e của các nguyên tố sau: 26Fe; 12Mg; 15P.
- Các nguyên tố trên nguyên tố nào thuộc nguyên tố s, ,p,d, f?
HS: viết cấu hình e và trả lời.

Hoạt động 4:
GV: - Viét cấu hình electron của các nguyên tử có kí hiệu sau: 7N, 11Na, 14Si, 17Cl, 18Ar, 20Ca. ( cho 3 HS lên viết cấu hình e)
- Xác định các nguyên tố trên thuộc nguyên tố s, p, d, f ?
- Xác định số e trên mỗi lớp e của các nguyên tử trên?
- Từ cấu hình e của các nguyên tử trên, nguyên tử nguyên tố nào có phân lớp e ngoài cùng bão hòa, bán bão hòa?
HS: viết cấu hình e và trả lời.
Hoạt động 5:
GV: - Xác định lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên?
- Các nguyên tử trên có số e lớp ngoai cùng là bao nhiêu?
- Electron lớp ngoài cùng có đặc điểm gì?
- Từ cấu hình e của 20 nguyên tố đầu. xác định nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm?
- Từ cấu hình e của các nguyên tố trên xác định nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm?
HS: trả lời.

I. tự các mức năng lượng trong nguyên tử:
- Ở trạng thái cơ bản các e chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.
- Thứ tự sắp xếp các phân lớp theo chiều tăng mức năng lượng: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s….
II. Cấu hình eletron của nguyên tử:
1. Cấu hình electron của nguyên tử:
- ĐN: cấu hình e nguyên tử biểu diễn sự phân bố e trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.
- Quy ước cách viết cấu hình e của nguyên tử:
+ Số thứ tự lớp e ghi bằng số: 1, 2, 3, …
+ Phân lớp ghi bằng chữ cái thường: s,p,d,f…
+ Số e trong mỗi phân lớp được ghi phía trên bên phải của phân lớp: s2, p6, d2, …
- Các bước viết cấu hình e của nguyên tử:
Bước 1: Xác định số e của nguyên tử.
Bước 2: Phân bố các e trên các phân lớp theo chiều tăng mức năng lượng và tuân theo qui tắc số e tối đa trong một phân lớp.
Bước 3: Sau đó sắp các phân lớp theo các lớp khác nhau.
VD: Cấu hình