Photo
Họ và tên Hồ Ngọc Yến My
Giới tính Nữ
Email cungdptphuocniem2811@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Thành Tài
Giới tính Nam
Email thanhtaikrongbong@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên NGƯT. Phạm Thành Tài
Giới tính Nam
Email xuonginthanhnhan@yahoo.com
Website http://violet.vn/thanhtai
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 6292 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đặng Quang Tùng
Giới tính Nam
Email chiecvongcauhon003007@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 55 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Nghĩa
Giới tính Nam
Email naxubalumi@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 43728 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Thị Tố Trinh
Giới tính Nữ
Email pure_totry@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 536 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hồng Phương
Giới tính Nam
Email phuonghongle96@zing.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trân Đình Văn
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bùi Văn Tiến
Giới tính Nam
Email hoale676@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 63 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Hữu Hiền
Giới tính Nam
Email huuhienvip1@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Hoài Thương
Giới tính Nữ
Email THUONGHUYNH77@YAHOO.COM.VN
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 1398 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trương Hoàng Anh
Giới tính Nam
Email anh_lone@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Quỳnh
Giới tính Nữ
Email thienthannho_chosaobang@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thùy Dương
Giới tính Nữ
Email baby_dethu0ng_majjuanh@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Thân
Giới tính Nam
Email dfbwrtheabh@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịng Xuân Hoàng
Giới tính Nam
Email sexxy_isme23@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 2012 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Văn Thạch
Giới tính Nam
Email thachdang.krb@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 124 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Nguyễn Kim Thạch
Giới tính Nữ
Email nguyenkimthach@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 5304 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoè
Giới tính Nữ
Email hoerock@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Hoa
Giới tính Nữ
Email hoarock@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 81 (Xem chi tiết)