Photo
Họ và tên Trần Văn Thành
Giới tính Nam
Email conchauBacHo@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TS. NGƯT. Nguyễn Văn Hiệu
Giới tính Nam
Email boy_kilerstorm@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Bắc
Giới tính Nam
Email satthu_theki22@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Công Minh
Giới tính Nam
Email luckyboynb95@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Xuân An
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 3140 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Lễ
Giới tính Nam
Email giomuathu_20_10@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lại Hoàng Trung
Giới tính Nam
Email maiyeuminhem_shock_nhock94@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cherry Tran
Giới tính Nữ
Email icanfly251292@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thu Huyền
Giới tính Nữ
Email thuhuyen3011@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Hạnh Linh
Giới tính Nữ
Email behattieu_hanhlinh@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 117 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Kim Thu
Giới tính Nữ
Email kimthu9x0312@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Dương
Giới tính Nam
Email hongduonga11@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lan Anh
Giới tính Nữ
Email tinhban5_2_1992@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Thị Thanh Hoa
Giới tính Nam
Email hung25_4@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đinh Thị Nam
Giới tính Nữ
Email phuongmaitrung@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Thể dục, Địa Lý, GD hướng nghiệp
Điểm số 2292 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Viết Vượng
Giới tính Nam
Email nguyenvietvuong@technologist.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Đức Cương
Giới tính Nam
Email duccuong200453@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 4835 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Email nguyenthikimngan@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thanh Kiều
Giới tính Nữ
Email harushinj@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 111 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Dung
Giới tính Nữ
Email tamtrevietnam_86@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Kim Sơn A
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 225 (Xem chi tiết)