Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Photo
  Họ và tên Trương Quốc Thắng
  Giới tính Nam
  Email Quocthang93@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Thủy
  Giới tính Nữ
  Email vesinhchatthai@gmail.com
  Website http://violet.vn/ruthamcaubinhduong2
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lương Trí Thành
  Giới tính Nam
  Email nakata2311@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Cao Thiên Vương
  Giới tính Nam
  Email changmapcodon1993@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 94 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn X
  Giới tính Nam
  Email at_production510@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Mỹ Thuận
  Giới tính Nam
  Email phanmythuan@gmail.com
  Website http://violet.vn/phanmythuan611982
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Công nghệ
  Điểm số 402 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Đạt
  Giới tính Nam
  Email nmdatchicken@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Lượm
  Giới tính Nam
  Email nguyenvanluomhvn@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/nguyenvanluom
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 94 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tấn Tài
  Giới tính Nam
  Email nguyentantaihvn2010@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 123 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Nguyễn Thanh Duy
  Giới tính Nam
  Email ngonguyenthanhduy@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huỳnh An Hòa
  Giới tính Nữ
  Email nhok_hate_ngok@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 103 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Khánh Duy
  Giới tính Nam
  Email duysolomen1009@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 102 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thế Cường
  Giới tính Nam
  Email nccuong8@gmail.com
  Website http://violet.vn/nccuong8
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 403 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thanh Duy
  Giới tính Nam
  Email thanhduy9318@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 11508 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Bảo Toàn
  Giới tính Nam
  Email deptrai3184@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 1321 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Ngô Văn Nhi
  Giới tính Nam
  Email ngonhi689@gmail.com
  Website http://violet.vn/ngonhi689
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Mai Long Thời
  Giới tính Nam
  Email mailongthoi@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Long Thoi
  Giới tính Nam
  Email mailongthoi1973@gmail.com
  Website http://violet.vn/mailongthoi1973
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Giới tính Nữ
  Email tuyetmai68@yahoo.com
  Website http://violet.vn/tuyetmai68
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 4666 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Anh
  Giới tính Nam
  Email ngaydoseden1305@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 1086 (Xem chi tiết)