Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Photo
  Họ và tên Lê Kim Phẩm
  Giới tính Nam
  Email lekimpham@gmail.com
  Website http://violet.vn/lekimpham
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
  Quận/huyện Huyện Hương Trà
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 142 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huơng Vinh
  Giới tính Nam
  Email thientai.a3@gmail.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
  Quận/huyện Huyện Hương Trà
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Thế Nhẫn
  Giới tính Nam
  Email nhanvnk30@GMAIL.COM
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
  Quận/huyện Huyện Hương Trà
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 41 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Ngọc Kỳ Lân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
  Quận/huyện Huyện Hương Trà
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 12 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Ngọc Kỳ Lân
  Giới tính Nam
  Email hoanglanhv@hotmail.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
  Quận/huyện Huyện Hương Trà
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Văn Hiền
  Giới tính Nam
  Email lop12b1@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
  Quận/huyện Huyện Hương Trà
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh
  Giới tính Nữ
  Email congchuadongdanh11@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
  Quận/huyện Huyện Hương Trà
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Văn Quân
  Giới tính Nam
  Email pheropquan@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
  Quận/huyện Huyện Hương Trà
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1005 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Nguyễn Thi Ánh Hà
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthianhha@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/nguyenthianhha
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
  Quận/huyện Huyện Hương Trà
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 5304 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Nghĩa
  Giới tính Nam
  Email ngvnghia@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/ngvnghia68
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
  Quận/huyện Huyện Hương Trà
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, Tin học
  Điểm số 84 (Xem chi tiết)