Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Icon2.png Trolaitruong_xua.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Hồ Hữu Nhương
  Giới tính Nam
  Email doantruongdp@gmail.com
  Website http://violet.vn/doantruongdp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Chuyên môn GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thái Huy Như
  Giới tính Nam
  Email Thaihuynhu1993@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Phong
  Giới tính Nam
  Email vanphongdp2010@gmail.com
  Website http://violet.vn/vanphongdp
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Bá Tùng
  Giới tính Nam
  Email ba_bao72@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Phong
  Giới tính Nam
  Email xuanraizac@gmail.com
  Website http://violet.vn/vanphongthptdp
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Hữu Nhương
  Giới tính Nam
  Email vuthithanhdp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Hữu Nhương
  Giới tính Nam
  Email phungngocdinhdp@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Hữu Nhương
  Giới tính Nam
  Email dongphuthpt@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Hữu Nhương
  Giới tính Nam
  Email buivandungdp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Chuyên môn Lịch sử, Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trương Linh
  Giới tính Nam
  Email noihaylam@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/alibaba1
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 641 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huu Nhuong
  Giới tính Nam
  Email songlamn@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Chuyên môn GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 28 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Đức Tâm
  Giới tính Nam
  Email nguyenductam060193@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 155 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Hữu Nhương
  Giới tính Nam
  Email phamthidung1983@gmail.com
  Website http://violet.vn/nhattuan250508
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 10 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Sỹ Vì
  Giới tính Nam
  Email vibp41@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/vibp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 1732 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Quản Trị
  Giới tính Nam
  Email thptdongphu@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Đồng Phú
  Quận/huyện Huyện Đồng Phú
  Tỉnh/thành Bình Phước
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)