Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Không tên 1)

Điều tra ý kiến

Bạn đã gửi bai lên trang web nay chưa?
Đã gửi nhiều
Đã gửi nhưng ít
Không gửi
Tôi chỉ lướt qua
Không quan tâm

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tranducchinh.jpg BAI_TDND_12.flv Bai_TDND_LOP_12.flv TDND_NU_111.flv TDND_LH_11.flv Bai_the_duc_nhip_dieu_101.flv Flash6_catbui.swf Sen_no_2.jpg Nbc_xsst.jpg 0.AVSEQ02.flv 0.AVSEQ02.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên ThS. Giáo viên Địa lí
  Giới tính Nữ
  Email hung_dinh1983@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/dialiquangtri123
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 232 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Hiếu Giang
  Giới tính Nữ
  Email hieugiang96@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Ninh
  Giới tính Nam
  Email meocute8889@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Chánh Hà
  Giới tính Nam
  Email achanh126@yahoo.com.vn
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
  Giới tính Nữ
  Email comay95@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 86 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Năm
  Giới tính Nữ
  Email tuong_it97@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Tịnh Hoa
  Giới tính Nữ
  Email tinhhoa1963@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Thanh Thuyen
  Giới tính Nam
  Email thanhthuyendh@gmail.com
  Website http://violet.vn/thanhthuyendh60
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1753 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Phú
  Giới tính Nam
  Email nvp81dha@gmail.com
  Website http://violet.vn/nvp81dha
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 333 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Email canhacan79@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 487 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Hữu Hùng
  Giới tính Nam
  Email tranhungc3dh@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 5746 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Kính
  Giới tính Nam
  Email kinhdh@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/kinhdh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 18 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
  Giới tính Nữ
  Email yenhaiyen09@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 0 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Tuyêt Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 41 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Bá Thảo
  Giới tính Nam
  Email josephthao@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 76387 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Anh Đào
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 85 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Lê Văn Cả
  Giới tính Nam
  Email levanca_dh@yahoo.com.vn
  Website http://levanca_81.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 436 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Lê Văn Cả
  Giới tính Nam
  Email anhcalevanca@ymail.com
  Website http://vanca09.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1197 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Anh X Tanh
  Giới tính Nam
  Email visaosang_151992@yahoo.com.vn
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngọc Hà
  Giới tính Nam
  Email haa5c3dh@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)